DAMIZLIK HAYVAN YETİŞTİRME ÇALIŞMALARI YÖNETMELİĞ

         1. Genel şartlar

         1.1. Damızlık hayvan yetiştirme çalışmaları, kısaca IDK olarak adlandırılan (profesyonel felinolojik kurs eğitimi gören) damızlık hayvan yetiştirilmesinden sorumlu olan üye teşkilatları, bölgesel birimler ve temsilciliklerden oluşan  damızlık çalışmalarından sorumlu olan  kulübün Hayvan ıslahı-damızlık komisyonu (HIDK) tarafından gerçekleştirilir.

         1.2. HIDK (Hayvan ıslahı-damızlık komisyonu) Cat Breed Association (Kedi Irkları Derneği)  (CBA) tarafından tayin edilen Başkanın emrinde çalışır.

         1.3. HIDK Kulüp Başkanı tarafından tayin edilen Başkan tarafından yönetilir.

         1.4.  Başkanının yetkileri :

         1.4.1. HIDK  faaliyetini  koordine eder ve tümüyle çalışmalarını yönetir;

         1.4.2. Türkiye nadir görülen ve değerli olan evcil kedi ailesi temsilcilerinin yurt dışına çıkarılmasına izin veren belgelere vize verir;

         1.4.3. HIDK  toplantılarını düzenler;

         1.4.4. Tüzüğe, işbu Yönetmeliğe ve Başkan kararlarına göre hareket eder;

         1.4.5. Başkana HIDK faaliyeti ile ilgili teklifler sunar;

         1.4.6. HIDK faaliyeti ile ilgili vatandaşların ve teşkilatların başvurularını inceler ;

1.4.7. Gerekli  durumlarda  çiftleşme ve yavrulama ile ilgili kayıt defterleri kopyalarının kendisine verilmesini rica eder;.

         1.5. HIDK’nın görevleri şunlardır :

         1.5.1. Hayvan cinslerinin iyileştirilmesi ve yeni hayvan cinsleri standartları ile ilgili Başkana teklifler sunulması;

         1.5.2. Öğretmen- felinolog eğitim organizasyonu konusunda eğitim sektörü ile ortak çalışma.

         1.6. Üye-teşkilatlar, bölgesel birimler veya temsilcilikler (ileride teşkilatlar olarak anılacaklardır)  kendi bünyelerinde  kısaca DK olarak anılan özel damızlık komisyonları oluşturur ve bunlar damızlık çalışmalarından sorumlu kişiler tarafından yönetilir ve HIDK’nın emrinde bulunur. DK üyeleri ilgili felinolojik eğitime sahip olmalıdır.

         1.7. DK’nın görevleri şunlardır :

         1.7.1. Soy ağacı evraklarının verilmesi için dayanak teşkil eden evrakları (işaret belgesi, hayvanın ebeveynleri ile ilgili evrak kopyası), unvan, cins, “Elit” unvanı ve hayvan yetiştirme çiftliği ) ile ilgili evrakları  zamanında HIDK’ya sunmak;

         1.7.2. Eşleşme ve doğum ile ilgili özel kayıt defteri, soyağacı defteri tutmak ;

         1.7.3. Yalnız sağlıklı ve işbu Yönetmelik şartlarına uygun hayvanların eşleşmesine izin vermek ;

         1.7.4. Hayvan edinenlerin bu Yönetmeliğe uymasını talep etmek ;

         1.7.5. Sahibi tarafından hayvanın kaybedilmesi veya ölmesi durumunda tutanak ile soyağacı evrakını iptal etmek ve tutanak kopyasını HIDK’ya teslim etmek ;

         1.7.6. İşbu Yönetmelik kurallarına uymak ;

         1.7.7. “Elit” unvanına aday olanların kaydını tutmak .

         2. Damızlık hayvan uygunluğu

         2.1. Kedi yetiştirilmesi o şekilde yapılmalıdır ki, her bir teşkilat dünya ve genel Rusya standartlarına  uygun iyi cins, sağlıklı kedi ve köpeklere sahip olmalıdır.

         2.2. Damızlık kedi uygunluğu değerlendirmesi, onların seçimi ve ayrılması damızlık hayvan çalışmalarında ana etkinliklerden biridir  ve kedilerin dış görünüşü, menşei ve soylarının komple değerlendirilmesinden ibarettir.

         2.3. Damızlık hayvan eşleşmesinde 10 aydan daha genç olmayan ve 8 yıldan daha yaşlı olmayan hayvanların kullanılmasına müsaade edilir. Damızlık hayvan uygunluk süreleri DK(Damızlık Komisyonu)  tarafından değiştirilebilir.

         2.4. Damızlık hayvanlar olarak şu  erkek ve dişi kediler  kabul edilir :

         2.4.1. Dış görünüş standardı şartlarına uygun olanlar ;

         2.4.2. Mükemmel bir irsiyete sahip safkan damızlık bir nesil doğurma yeteneğine sahip olanlar ;

         2.4.3. Veteriner şartlarına uygun olanlar ;

         2.4.4. Damızlık defterine kayıt edilenler ;

         2.5. Düzenli olarak damızlık defolarının (irsi hastalıkların,  yaşam yeteneği  düşüklüğü, defoların) ortaya çıkmasında  veya hayvan sağlığının kötüye gitmesinde (bu durum belgeler ile tasdik edilir) bu tür hayvanların eşleşmelerde damızlık olarak kullanılmasına izin verilmez.

 

         3. Damızlık hayvan defterleri

         3.1. Damızlık hayvan  derneğe bağlı bir teşkilata sahibinin üye olması durumunda damızlık hayvan defterlerinden birine kayıt edilir .

         3.2. Damızlık hayvan kayıt defterinin düzenlenme amacı damızlık hayvanlar ile ilgili  bilgi toplama, aynı zamanda evrakların gerçek olup olmadığı kontrolü amacını gütmektedir.

         3.3. Damızlık hayvan defterleri Cat Breed Association (Kedi Irkı Derneğine)  üye olan teşkilatlar tarafından düzenlenir ve Cat Breed Association (Kedi Irkı Derneği)   malıdır.

         3.4. Cat Breed Association (Kedi Irkı Derneğine) ait olan damızlık hayvan   ve hayvan yetiştirme çiftlikleri defterleri düzenleme çalışmaları Departmanı  iki adet  kediler ve bir adet köpekler ile ilgili damızlık  hayvan defteri düzenler : Kedilerin ana damızlık defteri (LO) ve Kedilerin deneysel damızlık hayvan defteri (RIEX).

         3.5. Damızlık hayvan defteri kaydı şunları içermelidir :

         3.5.1. Defter tanımı (LO veya RIEX);

3.5.2. Kayıt numarası ve bölge kodu (nokta vasıtasıyla);

         3.5.3. Hayvanın adını;

         3.5.4. Cinsiyetini;

         3.5.5. Cinsini ;

         3.5.6. Rengini ;

         3.5.7. Doğum tarihini;

         3.5.8. Menşei : adı, cinsi, rengi, sülale numarası, ana kulüp, alt kulüp, ebeveynlerinin ülke menşei;

         3.5.9. Sahibi ile ilgili veriler: soyadı, adı, baba adı; kulübün (hayvan yetiştirme çiftliği) adı, telefon ;

         3.6. Hayvan ile ilgili damızlık defterinde ve diğer evraklardaki veriler İngiliz dilinde düzenlenir. Hayvan adları (lakapları) ve soyağacı numaraları Latince yazılır ve çevrilmez. 

         3.7. LO kaydı için dört nesil soyağacı gereklidir.

         3.8. RIEX kaydı için aşağıdaki şartlardan birinin yerine getirilmesi gerekir :

Örnek:               TR CBA 01 -17-016700 – LO- SFS

                          TR CBA 01 -17-016700 – RIEX- SFS

         - Cins belirleme sınıfı bulunan ve bu sınıftaki hayvanın sergide iki “Pekiyi” notu alması (yani hayvanın cins sertifikası bulunması) ve hayvan cinsinin resmi standart cinse uyması ;

         - Diğer teşkilatlardan alınan deneysel soyağacının bulunması;

- Yeni hayvan cinsi ve renginin CBA Yönetmeliğine uygun olarak yetiştirildiğini tasdik eden belgelerin bulunması;

         3.9. Eğer her iki partner LO’ya kayıt edilmiş ise, nesil defosunun bulunmaması halinde soyağacı verilerek LO’ya kayıt edilir, herhangi bir defonun mevcut olması halinde RIEX’e “Damızlık olarak kullanılmaması şartıyla” not düşülerek soyağacı verilir. Eğer partnerlerden biri RIEX’e, diğeri LO’ya kayıt edilmiş ise, damızlık defosu bulunmaması şartıyla,  menşe evrakları verilerek soyağacı RIEX’e kayıt edilir. 

         3.10. Önceki 4 nesil biliniyor ise ve hayvan Şampiyonlar sınıfında “Pekiyi” notu almış ise ( CBA tarafından onaylanan hayvan cinsleri ve renkler için) RIEX'den LO'ya geçirilir. Bu durum yeni hayvan cinsleri ve renkleri için ancak CBA’de standartın onaylanmasından sonra geçerlidir.

         3.11. Hayvan cinsinin tanınması ve yeni cins ve rengin nihai standardının onaylanması  Genişletilmiş Kurul (CBA) tarafından gerçekleştirilir. 

         4. Damızlık hayvanların seçilmesi ve ayrılması.

4.1. Hayvanların çiftleşmesine erkek kediler  için açık değerlendirme sınıfında “Pekiyi” notu olan ve dişi kediler için “Pekiyi” veya “Çok iyi”  değerlendirilmiş olan hayvan sahiplerine, işbu Yönetmeliğin 2.4 fıkrasına uygun olarak onlar tarafından daha önce alınan hayvan sayısı kalitesi dikkate alınarak  izin verilir.

         4.2. Menşe belgeleri bulunmayan hayvanlar  iki eksper tarafından imzalanan cins belirleme sınıfında notu “pekiyi” ise veya iki değişik sergide iki değişik eksper tarafından iki “Pekiyi” notu verilmiş ise (yalnız 3 Nolu Eke göre cins belirleme sınıfı açılmış olan cinsler için), bu hayvanların damızlık olarak kullanılmasına izin verilir. Hayvan sahipleri tarafından Kulübe aldıkları diploma ve (sıfır soy) menşe sertifikaları suretlerini sunmaları ile, Kulüp bunları mührü ve yetkili kişinin imzası ile tasdik eder ve hayvana açık sınıfta kendisini gösterme hakkı veren menşe (soy) sertifikası düzenler.   Bu hayvanların damızlık olarak kullanılmasına genel şartlara göre izin verilir.

         4.3. Her yıl erkek ve dişi kedi  Yönetmeliğin 4.4 ve 4.5 fıkralarında belirtilen durumlar hariç, kendisine biçilen notu sergilerde ve damızlık hayvan teşhirlerinde ispat eder.

         4.4. 5 yaşına ulaşmış olan, Şampiyonlar sınıfında üç defa “pekiyi” notu alan hayvanlar  notunu tasdik etmeme hakkına sahip olurlar.

         4.5. “Elit” unvanı bulunan hayvanlar, bilahare notunu teyit etmeksizin, yavru doğurma hakkına sahiptir.  “Elit” unvanı hayvan sahibinin Hakem öğrencisi olarak sınav vermesi  ve kendisine ait olan hayvanların en az 20 bir günlük Genişletilmiş Kurul (CBA) sergilerine katılmış olması veya Genişletilmiş Kurul (CBA) ile işbirliği anlaşmasının bulunması ve Dünya şampiyonu unvanlı en az 2 yavrusunun bulunması şartıyla bu unvana sahip olunur.

         4.6. Üreticilerin listesine bir önceki fıkra şartlarına uygun olan erkek kedi (erkek köpekler) dahil edilir. Bu listede sergilerde bu kediler tarafından alınan unvanlar, değerlendirme listesi belirtilir. Üreticilerin listesi bu kulübün her bir hayvan sahibinin ulaşabileceği şekilde yayınlanmalıdır. Üreticilerin listesine yıl boyunca eklemeler yapılabilir.

4.7.  Erkek kedinin (köpeğin) üretici listesine dahil edilmesi  bu üreticinin hayvan yetiştirme planına dahil edildiği manasına gelmez.

 

         5. Çiftleşme, işaret tescili ve sayımı.  Soyağacı belgelerinin verilmesi.

5.1. Damızlık hayvan sahipleri tesadüfi çiftleşmelere izin vermemelidir.

5.2. Menşe evrakları  ve cinslerine ait uygunluk sertifikaları bulunmayan, çiftleşme yaşına erişmemiş, CBA teşkilatı bünyesinde bulunan teşkilat üyelerinin yetiştirmesine uygun olmayan  erkek ve dişi kediler  için evrakların verilmesi yasaktır.

5.3. 14 gün içerisinde erkek kedi  ikinci çiftleşme sayılmaksızın, en fazla iki dişi kedi  ile çiftleşebilir.

5.4. Damızlık kedinin  kullanılmasına son yavrulamasından en erken 4 ay sonrası izin verilir.

5.5. Bir defada  dişi kedi  yalnız bir erkek kedi  ile çiftleştirilebilir.

5.6. Yalnız sağlıklı hayvanların çiftleşmesine izin verilir.  Damızlık partnerlerin sahipleri biri birinden çiftleşmeden en erkek 5 gün öncesine ait olan, hayvanın sağlığı ile ilgili veteriner raporu talep edebilir. Veteriner belgesi talep etme hakkını kullanmayan hayvan sahibi bilahare karşı taraftan çiftleşmeden sonra hayvanının sağlık durumu ile ilgili şikayetlerde bulunma hakkını kaybeder.

5.7. Çiftleşme ve doğumların kayıt edilmesi için Damızlık hayvan Komisyonu tarafından defter tutulur.

5.8. Eğer her iki ebeveyn bunun için uygun bulunması  ve Damızlık hayvan Komisyonunda çiftleşmeden sorumlu kişi tarafından çiftleştirme izni verilmiş ise çiftleşme kayıt edilir ve aynı zamanda çiftleşme tutanağı düzenlenir.

5.9. Kedi (köpek) hamile kalmamış ise,  sahibinin onu tekrar çiftleştirme hakkına sahiptir.

5.10. Erkek kedi  sahibi dişi kedinin damızlık olduğuna ve 10 aydan daha ufak olmadığına emin olmalıdır. Dişi kedi sahibi evraklarını sunmalıdır, aksi takdirde erkek kedi  sahibi kendine ait erkek kedi  ile çiftleştirilmesinden vazgeçebilir.

5.11. Yapılan çiftleştirmede tutanak doldurulur ve bu tutanakta  dişi kedinin erkek kedi  ile ilk ve son çiftleşme tarihi, aynı zamanda çiftleşme hesaplaması formu belirtilir. Tutanak damızlık hayvan üreticisi ile dişi kedi  sahibi (yetiştiricisi) tarafından imzalanır.

         5.12. İşaret belgesi, aynı zamanda menşe evraklarının alınması için gerekli olan dokümantasyon belirlenen formlara göre doldurulur (Ek 4,5,6,7).

         5.13. Doğumsal deformasyonları ve açıkça kendisini gösteren vücut defoları bulunan kedi  yavruları (örneğin : yarık damak, eğri boyun, displazi, açıkça kendini gösteren vücut orantısızlığı) ümaniter (eziyet edilmeksizin) bir şekilde yok edilmelidir.

         5.14. İşaretin aktif hale getirilmesi  hayvanın 45-56 günlük olması ile yapılır.   Aktif hale getirildikten sonra işaret belgesi ile çiftleşme tutanağı  Damızlık hayvan Komisyonuna teslim edilir  ve bu Komisyon  hayvanların işaret belgesini ve  soyağacı  ile ilgili belge kopyasını 30 gün içerisinde hayvan yetiştirme çiftlikleri çalışmaları ve damızlık hayvan kayıtları Departmanına gönderir. İşaret ile hayvanların soyağacı belgesi Kulüp mührü veya Hayvan yetiştirme çiftliği  kaşesi ile mühürlenmiş olmalıdır. Bahsi geçen Departman belirtilen üreticilerin damızlık hayvan kullanım kurallarına uyup uymadığını kontrol eder ve ilgili menşe evraklarını düzenler.

         5.15. Eğer yetiştiricinin yavru tescili bulunmuyor ise, tüm kediler Kulüp tarafından teklif edilen bir harften oluşan lakap alırlar. Yavrunun tescili bulunması durumunda ise, bu harfi yetiştiricinin kendisi verir. Yavrunun tescilinden sonra ortaya çıkan ilk işaret A harfi ile başlar, sonraki B ve İngiliz alfabesine göre devam eder.  

         5.16. Kedi  yavruları adlarını hayvan yetiştiricisi verir.

         5.17. Kedi  yavrusunun açılımlı  adı ile hayvan yetiştirme çiftliği  adını içerir, aynı zamanda (boşluklar da dahil olmak üzere) 30 işaretten fazlasını içermemelidir, hayvan yetiştirme çiftli adı olmadan hayvanın adı (boşluklar da dahil olmak üzere) 15 işareti geçmemelidir.

         5.18. Hamile olarak başka bir hayvan yetiştirme çiftliğine teslim edilen kediden  doğan yavrular yeni hayvan yetiştirme çiftliği adını alır.

         5.19. Standart ile belirlenen açık diskalifiye özellikleri bulunan kedi yavrularına (örneğin kuyrukta kırık, diş sistemi defoları, iskelet ve uzuv bozuklukları, kriptorhizm bozuklukları, monorhizm, sağırlık, körlük, şaşılık, raşitizm) menşe belgesi “damızlık olarak kullanılamaz” ibaresi ile verilir.

         5.20. Doğumlarından 10 ay içerisinde düzelebilecek defoları bulunan kedi  yavruları için  menşe evrakları ancak en az “çok iyi” sergi değerlendirmesi alındıktan sonra verilir.

         5.21. Hayvan yetiştiricin Kulüp raporu ile mutabık olmaması durumunda, anlaşmazlık konusunun  açıklanması için protesto ile işaretin aktif hale gelmesinden sonra 7 gün içerisinde Hayvan ıslahı-damızlık komisyonu (HIDK )’ya başvurabilir.

         5.22. Soyağacı defterine tüm kayıtlar yalnız bundan sorumlu olan eleman tarafından yapılabilir.

         5.23. Kedi  yavruları yeni sahiplerine en erkek 60 günlük olduklarında teslim edilebilir.

         5.24. Hayvanın telef olması veya kaybolması halinde bu durum hayvan sahibi tarafından Kulübe bildirilmeli  ve  Kulüp işbu Yönetmeliğin 1.7.5 fıkrasına göre hayvan sahibine iade edilen soy belgesini iptal etmelidir.

 

         6. Hayvan yetiştirme çiftliği

         6.1. Hayvan yetiştirme çiftliği işbu Yönetmeliğin 2.4 ve 4.3s fıkra şartlarına uygun) en az bir cins (damızlık) kedisi olan , aynı zamanda felinolojik eğitime sahip kişi adına tescil edilir. Bir sahip bir hayvan yetiştirme çiftliği adı bulundurma hakkına sahiptir.

         6.2.Hayvan yetiştirme çiftliğinin tescil edilmesinde, hayvan yetiştirici Kulübe nerede üye olduğunu, tercih sırasına göre Latin harfleri ile yazılı üç hayvan yetiştirme çiftliği unvan şıkkını beyan etmelidir. Hayvan yetiştirme çiftliği unvanı (boşluklar da dahil olmak üzere) 18 harfi geçmemelidir.  Kulüp Cat Breed Association  Birliğine beyanname gönderir  ve Birlik şıkların içerisinden birini seçer ve ilgili sertifikayı düzenler. Hayvan Yetiştirme Çiftliği tescil işlemi ücretlidir. birini seçerek ilgili sertifikayı düzenler. Hayvan yetiştirme çiftliği kaydı ücretlidir.

         6.3. Hayvan yetiştirme çiftliği unvanı bu hayvan yetiştirme çiftliğinden doğan tüm kedi (köpek yavrularını) kapsamaktadır. Uluslararası teşkilat kendi bünyesinde tescil edilen her bir hayvan yetiştirme çiftliği unvanının yegâneliğinden sorumludur. Hayvan yetiştirme çiftliği unvanının keyfi olarak değiştirilmesine izin verilmez.

         6.4. Hayvan yetiştirme çiftliği sahibinin kapatıldığını yazılı olarak bildirmesi durumunda, kapatılır.  Uluslararası teşkilat bünyesinde bulunan kulüp üyelerinin önemli nedenden dolayı ihraç edilmesi , hayvan yetiştirme çiftliğinin otomatikman kapatılması demektir.

         6.5. Hayvan yetiştirme çiftliğinin kapanması durumunda, başka bir hayvan yetiştirme çiftliği aynı unvanı ancak 5 yıl sonra alabilir.

         6.6. Hayvan yetiştirme çiftliği unvanının devredilmesi veya başka bir şekilde hayvan yetiştirme çiftliği unvanı hakkının  elde edilmesi durumunda, yeni sahibi 8 hafta içerisinde kulübe hayvan yetiştirme çiftliği unvanını kullanma hakkının bulunduğunu bildirerek ve bu hususu evraklar ile tasdik edecektir, aksi takdirde hayvan yetiştirme çiftliği kapatılacaktır.

         6.7. Hayvan yetiştirme çiftliği unvanı (boşluklar dahil) 18 işareti aşmaz.

         6.8. Kulübe kaydını yaptıran hayvan yetiştirme çiftliklerinin çiftlik unvanı ve sicil numarası yer alan (yuvarlak, oval veya üçgen şeklinde) kaşesi bulunmalıdır. Kaşe  baskısı yedi gün içerisinde belirtilen Departmana teslim edilir. Kaşe mutlak surette hayvanın doğum kağıdına, soyağacına  işaret belgelerine basılır.

 

         7. Unvan sertifikası

                   7.1. Unvan sertifikaları ekte yer alan diplomaların ve değerlendirme belgelerinin fotokopileri ile birlikte belirlenen formda düzenlenen hayvan sahipleri tarafından sunulan beyana istinaden onun hayvan unvanının tanınması için , sahibine teslim etmek üzere Damızlık Komisyonuna (DK) teslim edilir.

                   7.2. Unvan sertifikalarının düzenlenmesi sırayla yapılır. Düzenlenen daha düşük unvan sertifikaları olmadan en yüksen unvan sertifikasının verilmesi  yasaktır.

                   7.3. Unvan sertifikaları ücretlidir ve  yalnız kulüp vasıtasıyla verilir.

                   7.4. Unvan alınışı şekli ve şartları  sergiler ile ilgili Yönetmelikte kararlaştırılmıştır.

                   7.5. Сat Breed Association (СВА) Birliğinin tekel oluşturma niyeti bulunmamaktadır ve herkesin emeyine saygılıdır, bu nedenle tüm sistem ve birliklerin unvanlarını tanımaktadır.

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

__________________________________________________________________________________________