Türkiye'deki ilk felinоloji kursu başarıyla tamamlandı. Katılımcılar sertifikalarını aldılar.

Первый в Турции курс по фелинологии успешно завершён.
Участники получили сертификаты.

We have successfully made the fírst felinology course in Turkey and the participants took their certificates.