UYELİK FORMU CBA.doc (104960)

Üye aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 40 TL ,aylık olarak ta 6 TL aidat var.
 
Şube ödentisi ve yetkileri: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından aylık olarak 10 TL aidat alınır.
 
Derneğin Tüzel Kişi üyelerinden aylık olarak 20,00 TL aidat alınır.
 
Hesap sahibi: KEDİ IRKLARI DERNEGİ 
Hesap numara:: 150\6295953 İBAN № TR16 0006 2000 1500 0006 2959 53
GARANTİ BANK, TURKEY ,Istanbul, Erenköy şubesi Banka
Transferi amacı: bağış  
 

Bağış:

1.İlave kedi icin                                                     : 10 TL Bağış:

2. Üretici ismi ( kedi evi ) kayıt                               : 30 TL Bağış:

3. Şecere                                                              : 30 TL Bağış:

4. Batın kaydı  (full batın)                                      : 30 TL Bağış:

5. Kitten kart (secere)                                           : 10 TL Bağış:

6.Title sertifika                                                      : 15 TL Bağış:

7.Transfer                                                            : 10 TL Bağış:

8. Felinoloji kursu ,dersler                                     : 150 TL Bağış:

9. Kedi değerlendirme bir gün                                : 160 TL Bağış:
 
10. Show license  1 gün                                         : 60 TL Bağış:
 
11. Kedi değerlendirme                                           : 60 TL Bağış:
 
12. Bir hologram                                                    : 4 TL Bağış:
 
 

 

ÜYELIK BAŞVURU FORMU/MEMBERSHIP FORM

Dernek üyeleği sadece ödeme yapıldığında ve imzalı üyelik formu derneğe gönderildiğinde gecerlidir!

Herhangi bir formu indirmek için / For send any file

Dernek üyeleği sadece ödeme yapıldığında ve imzalı üyelik formu derneğe gönderildiğinde gecerlidir!Tüm evraklar internet adresine kedileristanbul@gmail.com veya aşağıdakı file ile gönderebilirsiniz.Gönderilen dosyanın büyüklüğü 3 MBı gecemez!

CATS-портал - все о кошках