27-28.10.2018 ISTANBUL THE BEST CAT OF ISTANBUL

08.10.2018 18:41
The Board CBA has decided that all foreign exhibitors can take a part in the show 'The Best Cat of Istanbul' free of charge! In addition all participants from other cities of Turkey will have a 50% discount excepted novice class. Welcome to close titles on the Asian continent! WCF now accepted all marks from independent systems.
 
CBA yönetim olarak yurt dışından gelecek tüm yarışmacılardan 'The Best Cat of Istanbul' için ücret almamaya karar vermiştir. Ayrıca buna ilave olarak İstanbul dışından katılacak yarışmacılara da % 50 iskonto yapacaktır. Asya yakasında Title kapamaya davetlisiniz.!!! Artık WCF de bağımsız sistemlerin değerlendirmelerini kabul etmekte.
 
Правление СВА приняло решение что все иногородние участники могут участвовать в выставке 'The Best Cat of Istanbul' бесплатно. Все иногородние участники из Турции будут иметь скидку 50% кроме класса новичков.Добро пожаловать закрывать оценки на Азиатском континенте.WCF теперь признает оценки независимых систем.

 

Geri