COLLECTION OF THE GENERAL ASSEMBLY

04/12/2017 19:14

GENEL KURULUN TOPLANMASI

04.12.2017 20:51

1.Dernek tüzüğümüzün Genel Kurulun toplama hususmdaki maddeler uyarmca aşağıdaki Gündemi görüşmek üzere 24.12.2017 tarihinde dernek merkezinde toplamasına karar verilmiştir.Çoğunluk  sağlanmazsa 2.toplantının 20.01.2018 yapılmasına karar verildi.

Gündem:

1        Açılış ve Yoklama

2        Divan teşkili

3        Yönetim ve denetim kurullarının faaliyet ve hesap raporlarının okunması

4        Görüşme

5        Yönetim kurulunun ibrası

6        Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun yeniden seçilmesi

7        Dilekler ve kapanış.

Saygılarımla ,

Yönetim kurulu

 
 

 

Back