DIKKAT!

01.11.2019 09:02

Değerli üreticiler! Dikkatinizi çekmek isteriz ki, yarışmamız İstanbul’un Anadolu Yakasında yapılacak ve Anadolu Yakası farklı kıta veya ülke olarak sayıldığı için kedilerinizin Uluslararası Şampiyonu unvanından başlayarak daha üst unvanları da alma şansları var. Sizin için iyi bir fırsat! Yarışma sertifikaları ve CBA diplomaları WCF dahil olmak üzere diğer uluslararası organizasyonlar tarafından kabul edilir. Şehir dışından gelen katılımcılar için %50 indirimimiz vardır, İstanbullular için ise klasman fark etmeksizin her 3. kedinin gösterimi bedava! Acele edin, kafes sayısı sınırlıdır! Уважаемые заводчики !

Хотим заострить ваше внимание , что наша выставка будет проходить на Азиатской части Стамбула, что приравнивается к другому континенту и стране и у вас всех есть возможность закрыть своим животным и титулы от Интернациональный чемпион и выше! Это прекрасная возможность для вас ! Сертификаты с выставки и дипломы СВА признаются другими международными организациями и WCF в частности. Так же для иногородних участников существует скидка в размере 50%, а для жителей Стамбула каждое 3 животное , не зависимо от класса, может быть показано бесплатно! Торопитесь , количество клеток ограничено!

Dear breeders! We want to put your attention to the fact that our exhibition will be held on the Asian side of Istanbul, which is equivalent to another continent and country, and you all have the opportunity to close your titles International Champion and above ! This is a great opportunity for you! Exhibition certificates and CBA diplomas are recognized by other international organizations and WCF in particular. Also for nonresident participants there is a discount of 50%, and for residents of Istanbul every 3 animals, regardless of class, can be shown for free! Hurry, the number of cells is limited!

Geri