GENEL KURULLARIN,BEYANNAME VE BİLDİRİMLERİN ERTELENMESİ

30.11.2020 12:00
GENEL KURULLARIN ,BEYANNAME VE BİLDİRİMLERİN ERTELENMESİ
26.11.2020
GENEL KURULLARIN ,BEYANNAME VE  BİLDİRİMLERİN ERTELENMESİ              
                                
İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün 25.11.2020 tarihli ve 7546 sayılı yazısında özetle; "7244 sayılı Kanunun 2'nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi hükmü uyarınca; Derneklerin 2019 yılı Beyannameleri ve bildirimlerinin verilmesine dair süre ile genel kurul toplantılarının ertelenmesine ilişkin sürenin 7244 sayılı Kanunun verdiği yetkiye istinaden 24.11.2020 tarihli Bakanlık Oluru ile 28.02.2021 tarihine kadar uzatıldığı" bildirilmiştir.
Geri