OĞLAN GENEL KURULU

07.04.2023 20:16

07.05.2023 tarihinde saat 11:00’da dernek merkezinin bulunduğu Mahmutbaba sok 9 d.3 Hasanpaşa Kadıköy/İSTANBUL adresinde Olağan Genel Kurul’un aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanmasına, çoğunluk sağlanmaması halinde ikinci toplantının 21.05.2023 tarihinde aynı adres ve saatte, bu sefer çoğunluk aranmaksızın, aynı gündemi görüşmek üzere toplanmasına;

GÜNDEM;

1-Açılış ve yoklama.

2-Divan başkanı seçimi ve saygı duruşu

3-Yönetim ve Denetim Kurulunun seçimi ve 2020, 2021, 2022 raporlarının okunması

4-Dernek Tüzüğünün 12.Maddesindeki Derneğin Gelir Kaynaklarının bedellerinin arttırılması.

5-Dilek ve temenniler

6-Kapanış

 

Geri