OLAĞAN GENEL KURULU

09.10.2020 17:58

Dernek tüzüğümüzün Olağan Genel Kurulu’nun toplanma hususundaki maddeler uyarınca aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 01.12.2020 tarihinde saat 11:00’da  Rasimpaşa Mh. Söğütlüçeşme Caddesi Yavuztürk Sk. No 10/A 34714 Kadıköy/İstanbul adresinde toplanmasına karar verilmiştir. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantının 08.12.2020 tarihinde aynı adres ve saate düzenleneceği karar altına alınmıştır.

Gündem:

  1. Açılış ve yoklama
  2. Divan teşkili
  3. Yönetim ve Denetim Kurullarının faaliyet ve hesap raporlarının okunması
  4. Görüşmeler
  5. Yönetim Kurulunun ibrası
  6. Yeniden Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun seçilmesi
  7. Dilek ve temenniler.
  8. Kapanış   

Kayıt için emailaya kedileristanbul@gmail.com yazmak zorundasınız!

Geri