DERNEK TÜZÜĞÜNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK

29.07.2016 10:52
Dernek tüzüğünde yapılan değişiklik ile ilgili olarak sizleri bilgilendirmek isteriz. Bu değişiklik üyelikten çıkarılma ile ilgili olarak aşağıdaki maddeleri içermektedir:
 
- Derneğin faaliyet gösterdiği Felinoloji alanındaki başka derneklere , kurum ve kuruşlara izinsiz üye olması veya bu alanda münferiden faaliyetlerde bulunması .
- Üçünçü kişilere karşı Dernek aleyhine asılsız ıddıalarda bulunmak , derneği kötülemek , karalamak gibi fiilerde bulumnmak.
Yukarda sayılan durumlarda birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelilten çıkarılabilir,
Dernekten çıkan veya çıkarılanlar , üye kayıt defterınde sılınır ve dernek malvarlığında hak ıddıa edemez.
 
Saygılarımla
Yönetim Kurulu

 

Назад