OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

20.02.2017 10:39

Divan başkanlığınca saygı duruşu yaptırıldıktan sonra gündeme geçildi. Divan Başkanı Alla Serimoğlu 19.02.2017 tarih 4 sayılı Yönetim Kurulunun Olağanüstü Genel Kurul Kararına ilişkin gündem maddelerini okuyarak gündem görüşmelerine geçildi.

 

Madde 1:  Dernek Tüzüğünün 2. maddesinin 22.alt maddesinden sonra gelmek üzere 23, 24, 25, 26, 27, 28 ve 29 olmak üzere toplam 7 (yedi) adet alt madde eklenmiştir.

            Bu vesile ile Dernek Tüzüğünün “Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı” başlıklı 2.Maddesinin aşağıda şekilde tadil edilmesine;

 

ESKİ ŞEKİL

 

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

 

Madde 2 - Dernek, hayvan hakları ve kedi sahiplerinin , kedi üreticilerinin faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar  yapan  kişi ve kuruluşlara destek vermek amacı ile kurulmuştur.  

      Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

1-Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak, 

2-Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

3-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,

4-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

    5-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

6-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

7-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

8-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

9-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

10-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,

11-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

12-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

13-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

14-Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,

15-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

16-Amacın gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan ve kanunların yasaklamadığı her türlü faaliyette bulunmak,

17- Kedi ırklarının tek soy kütüğünün kaydı ve merkezi sistem oluşturulmasında yardımcı faaliyetlerde bulunmak ,

18- Kedi ırklarına kayıt sonrası soy kütük kaydı belgesi ( şecere ) verilmesinde yardımcı faaliette bulunmak,

19-Ankara Kedisi ve Van Kedisi gibi Ulusal ırklarımızın korunmasında yardımcı faaliyetlerde bulunmak,

20-Örgüt üyelerinin kedi ırkları ve üretimini konu alan eğitimlerinde yardımcı faaliyetlerde bulunmak ,

21- Dünyada uygulanan ve uygulanacak olan bilimsel üretim teknik ve yöntemlerinin ülkemizde de yaygınlaşarak kullanımasını sağlamakta yardımcı faaliyette bulunmak,

22- Dernek ve subeler sadece kendi üyelerine soykütük ( secere ) belgesi verebilir.

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, sosyal alanda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

 

YENİ ŞEKİL

 

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Madde 2-Dernek, hayvan hakları ve kedi sahiplerinin , kedi üreticilerinin faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar  yapan  kişi ve kuruluşlara destek vermek amacı ile kurulmuştur.  

      Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

1-Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak, 

2-Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

3-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,

4-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

    5-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

6-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

7-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

8-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

9-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

10-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,

11-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

12-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

13-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

14-Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,

15-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

16-Amacın gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan ve kanunların yasaklamadığı her türlü faaliyette bulunmak,

17- Kedi ırklarının tek soy kütüğünün kaydı ve merkezi sistem oluşturulmasında yardımcı faaliyetlerde bulunmak ,

18- Kedi ırklarına kayıt sonrası soy kütük kaydı belgesi ( şecere ) verilmesinde yardımcı faaliette bulunmak,

19-Ankara Kedisi ve Van Kedisi gibi Ulusal ırklarımızın korunmasında yardımcı faaliyetlerde bulunmak,

20-Örgüt üyelerinin kedi ırkları ve üretimini konu alan eğitimlerinde yardımcı faaliyetlerde bulunmak ,

21- Dünyada uygulanan ve uygulanacak olan bilimsel üretim teknik ve yöntemlerinin ülkemizde de yaygınlaşarak kullanımasını sağlamakta yardımcı faaliyette bulunmak,

22- Dernek ve subeler sadece kendi üyelerine soykütük ( secere ) belgesi verebilir.

23 – Güzellik yarışmaları, ünvalar (titles), hakemler hakkında kuralların standartlarının belirlenmesi.

24 – Kedi ırklarını belirlemek ve kedi ırkları standartlarını belirlemek, tespit etmek ortaya koymak.

25 – Kedi üretici isimleri ile ilgili olarak dünya veritabanı (global veritabanı) oluşturmak.

26 – Hakemlere ve stewardlara (hakem yardımcılarına) eğitim vermek.

27 – Derneğimizde eğitim almış olan veya Derneğimizce tanınan hakemlerin listesini yayınlamak.

28 – Şampiyonluk ünvaları sertifikaları vermek.

29 – Kedi Irkları Derneği kuralları çerçevesinde düzenlenen güzellik yarışmaları ile ilgili başka gerçek veya tüzel kişilere lisanslar vermek.

 

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, sosyal alanda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

 

Madde 2: Dernek Tüzüğünün “Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri” başlıklı 3.Maddesinin birinci paragrafının sonuna ilave yapılmak suretiyle aşağıdaki şekilde değiştirilmesine;

 

ESKİ ŞEKİL

 

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 3- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

      Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

      Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

      Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

 

YENİ ŞEKİL

 

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 3- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz. Yabancı Tüzel kişiler ise Türkiye’de derneklere üye olabilme çerçevesindeki kanun ve mevzuata göre ilgili kurumlardan izin almış olmaları halinde derneğe üye olabilirler. Tüm yabancı Tüzel Kişi üyelerin Kedi Irkları Derneği tüzüğünü kendi yabancı ana dillerinde tercümesini bulundurmakla yükümlüdürler.

 

      Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

      Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

      Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

 

Madde 3: Dernek Tüzüğünün “Derneğin Gelir Kaynakları” başlıklı 12.Maddesinin birinci paragrafının sonuna 9. alt madde ilave yapılmak suretiyle aşağıdaki şekilde değiştirilmesine;

 

ESKİ ŞEKİL

Madde 12-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

      1-Üye aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak  40 TL, aylık olarak ta 6 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir,

      2-Şube ödentisi ve yetkileri: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından aylık olarak 10 TL aidat alınır. Şubelerin sertifika ve soy kütük kaydı belgesi (secere ) verme yetkisi yoktur.

      3-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

4-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

5-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

6-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

7-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

8-Diğer gelirler.       

YENİ ŞEKİL

 

Madde 4: Dernek Tüzüğünün sonuna aşağıda verildiği gibi “Genişletilmiş Komite Teşkili ve Fonksiyonları” başlıklı 27.Maddenin ilave edilmesine Oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Genişletilmiş Komite Teşkili ve Fonksiyonları

        Madde 27- Dernekle aşağıda teşkili, görev ve sorumlulukları ile fonksiyonları tanımlanmış Genişletilmiş Komite mevcuttur.

        a-Genişletilmiş Komite’nin teşkili;

        1-Genişletilmiş Komite KEDİ IRKLARI DERNEĞİ bünyesinde bulunan veya onunla işbirliği anlaşması olan kulüplerin başkanlarından oluşmaktadır.

        2-KEDİ IRKLARI DERNEĞİ Başkanı aynı zamanda Genişletilmiş Komitenin de Başkanıdır.

        3-Kurul üyeleri yetkilerini kendi kulüp temsilcisine devredebilir.

 

        b-Genişletilmiş Komitenin fonksiyonları

        1-Yeni, onaylanmış cins  hayvanları kontrol etmek ve onların standartlarını belirlemek.

        2-Tanınmış hayvan cinsleri standartlarında değişiklikler yapmak.

        3-Tek bir veri bazı oluşturmak ve onun doldurulması için mümkün olan her şeyi yapmak ve geliştirmek.

        4-Hakimlerin lisanslanması konusunda Yönetime tekliflerde bulunmak;

        5-Sergilerin düzenlenmesi ile ilgili kuralları düzenlemek ve geliştirmek.Sistemler arası sergiler düzenlemek.

        6-Sergilerdeki kurallara uyulmasını kontrol eder.

        7-Genişletilmiş Kuruldan ihraç edilen , Genişletilmiş Komiteden geçici olarak üyelikleri durdurulan tüm veya tek bir etkinlikte disiplin cezaları, ikazlar, ceza, iştirak yasağı uygular.

        8-Genişletilmiş Komitenin her bir Kedi Irkları Derneği üyesine ve her bir hakime ceza uygulama hakkına sahiptir.

        9-Disiplin cezalarına maruz kalan her bir kişi veya Kulüp kararı temyiz etmek üzere Kedi Irkları Derneği Yönetimine başvurma hakkına sahiptir. 

        10-Dilekçe Genişletilmiş Komite kararının alınmasından 30 gün içerisinde gönderilmelidir.

        11-Karar ilgili üyeye taahhütlü mektup veya faks ile gönderilmelidir. Eğer Genişletilmiş Komite Alıcıdan teyit alır ise, elektronik postanın (e-mail) kullanılmasına izin verir.

        12-Genişletilmiş Komite kararlarının Genel Kurulda onaylanmasına gerek yoktur. Onlar onaylandıkları an hüküm kazanır.

        13-Genişletilmiş Komite gönderilen teklifler İngiliz dilinde yazılı formda gönderilmelidir; Komite ek bir çeviri rica edebilir, bu durumda beyanda bulunan bu çeviriyi sunmakla yükümlü olur.

        14-Genişletilmiş Komite Kedi Irkları Derneği’nin yardımcı organıdır ve teşkilat yapısına etki edemez ve tüzük değişikliği yapamaz;

Dilek ve temennilerden sonra gündem maddeleri tamamlandığından Divan başkanınca Olağanüstü Genel Kurul toplantısı sona erdi.

Назад