YARIŞMA KURALLARINDA DEĞİŞİKLİK

24.10.2018 07:52

Anons

Yarışma kurallarında değişiklik ve ilaveler var

  1. CAC ve CACIB sınıflarında ‘farklı’ kelimesi kaldırıldı, yani bu unvanları alabilmek için eskisi gibi 3 eksper gerekli, fakat onlardan bir tanesi tekrarlanabilir. Yani bu iki unvan 2 eksper ile 2 tek günlük yarışmalarında alınabilir. 
    Artık ev kedileri de unvan alabilir!
  2. Sınıf 19: Ev kedisi (Household Pet). Bu sınıfta tanınmış ırkların fenotipine uymayan en az 3 aylık kısırlaştırılmış kediler yarışabilir. Onlar yaş ve sınıf ayrımı olmadan hepsi birlikte değerlendirilir, ‘Ev Şampiyonu’ (PCAC-PCAP) unvanı almaya aday gösterilebilir ve ‘Yarışmanın En İyi Evcil Hayvanı’ ve ‘İyilerin En İyisi’ unvanları almak üzere yarışmayı sonlandırıcı müsabakalarına katılabilir.
  3. Yavru kedi ve genç kedi sınıflarına daha önce kayıtlı olmayan ancak ima edilen yeni unvanlar eklenmiştir, 6 ile 10 ay arası yavru kedi sınıfı genç kedi sınıfı olarak yeniden adlandırılmıştır.
У нас есть изменения и дополнения в выставочных правилах.
 
1.В классах САС и САСиб убрано слово "разных" , то есть для закрытия этих титулов нужны так же 3 эксперта , но один может дублироваться. То  есть закрыть эти 2 титула можно под 2 экспертами на 2 однодневных выставках.
Домашние кошки теперь могут получать титулы!
 
2.Класс 19: Домашняя кошка (Household pet)
В этом классе могут выставляться стерилизованные кошки начиная с 3 месяцев, которые не соответствуют фенотипу признанных пород.
Они оцениваются все вместе без разделения по возрасту и классам ,могут номинироваться на получение титула "Домашний Чемпион" (PCAC-РСАР) и могут участвовать в завершающих конкурсах выставки на звание "Лучший домашний любимец выставки" и "Лучший из Лучших".
 
3.В класс котят и юниоров добавлены титулы, которые были не прописаны до этого( а только подразумевались), класс  котят в возрасте от 6 до 10 мес. переименован в класс юниоров.
 
 
We have changes and additions to the exhibition rules.
 
1. In the CAC and САСIB classes, the word “different” has been removed, that is, 3 experts are needed to close these titles, but one can be duplicated. That is, these 2 titles can be closed under 2 experts at 2 one-day exhibitions.
Domestic cats can now get titles!
 
2. Class 19: Household pet (Household pet)
In this class, sterilized cats can be exhibited from 3 months, which do not correspond to the phenotype of recognized breeds.
They are evaluated together without separation by age and class, can be nominated for the title "Home Champion" (PCAC-PCAP) and can participate in the final competitions of the exhibition for the title "Best Pet of the Exhibition" and "Best of the Best".
 
3. In the class of kittens and juniors added titles that were not registered before (and only implied), the class of kittens aged from 6 to 10 months. renamed junior class.
We have changes and additions to the exhibition rules.
 
1. In the CAC and SASib classes, the word “different” has been removed, that is, 3 experts are needed to close these titles, but one can be duplicated. That is, these 2 titles can be closed under 2 experts at 2 one-day exhibitions.
Domestic cats can now get titles!
 
2. Class 19: Household pet (Household pet)
In this class, sterilized cats can be exhibited from 3 months, which do not correspond to the phenotype of recognized breeds.
They are evaluated together without separation by age and class, can be nominated for the title "Home Champion" (PCAC-RSAR) and can participate in the final competitions of the exhibition for the title "Best Pet of the Exhibition" and "Best of the Best".
 
3. In the class of kittens and juniors added titles that were not registered before (and only implied), the class of kittens aged from 6 to 10 months. renamed junior class.

 

Geri