tr

Olağan Genel Toplantı 2024

17.02.2024

06.04.2024 tarihinde saat 11:00'da dernek merkezinin Rasimpaşa Mah. Yavuztürk Sokak Dış Kapı
No:7 Mürvet Apt İç Kapı No: 3 Kadıköy/İstanbul adresinde Olağan Genel Kurul'un aşağıdaki gündemi
görüşmek üzere toplanmasına, çoğunluk sağlanmaması halinde ikinci toplantının 13.04.2024 tarihinde
aynı adres ve saatte, bu sefer çoğunluk aranmaksızın, aynı gündemi görüşmek üzere toplanmasına;
GÜNDEM;
1-Açılış ve yoklama.
2-Divan başkanı seçimi ve saygı duruşu
3-Yönetim ve Denetim Kurulunun seçimi ve 2020, 2021, 2022 raporlarının okunması
4-Dilek ve temenniler
5-Kapanış