tr

Yarışma Kuralları

CBA Yarışma Kuralları

Bölüm A- Tanımlar

— DERNEK:

CBA Kedi Irkları Derneği

A.2— YETİŞKİN KEDİ:

10 aylık veya daha büyük bir kedi.

A.3— YAVRU KEDİ:

10 aydan küçük bir kedi.

— YAVRU KEDİ 3-6 AYLIK:

3 aydan küçük olmayan, 6 aydan büyük olmayan kedi yavru kedidir, bir günlük fark bile önemlidir.

— GENÇ KEDİLER 6-10 AYLIK:

6 aydan küçük olmayan, 10 aydan büyük olmayan kedi genç kedidir, bir günlük fark bile önemlidir.

A.4— BATIN:

10 haftadan küçük olmayan, 3 aydan büyük olmayan kedi batın sayılır.

A.5— KISIR KEDİ:

Kısır edilmiş erkek veya dişi kedi.

A.6— ACEMİ KEDİ:

Acemiler klasmanında yarışmaya katılan secere olmayan en az 6 aylık bir kedi. Bir derece verilmeden "mükemmel" veya daha düşük değerlendirme alabilir. Kayıt siciline (RIEX) kaydolmak ve bir secere almak için, kedi "mükemmel" (EX) notu ve değerlendirme listesinde ikinci bir hakemin imzasını almalıdır.

A.7— EMEKTAR:

8 yaşından büyük bir kedi.

A.8— CBA TARAFINDAN TANINAN IRK:

Üretme ve yarışmalar için CBA tarafından tanınan herhangi bir kedi ırkı.

A.9— CBA TARAFINDAN KABUL EDİLEN IRK:

Başka bir dernek tarafından tanınan herhangi bir kedi ırkı, yarışma ve unvan için CBA tarafından tanınır, ancak Genişletilmiş Kurulun kararından sonra. Ayrıca "geçici ırklar" kabul edilir, ancak herhangi bir unvan alamazlar.

A.10— KAYITLI KEDİ:

Seceresi CBA üyesi kulübü veya işbirliği anlaşması olan bir kulüp tarafından verilen kayıt numarası bulunduran bir kedi.

A.11— YARIŞMA:

Geleneksel hakemlik, CBA-Ring ve(veya) Elit Ringler için CBA tarafından lisanslanmış CBA Yarışması.

— BİR GÜNLÜK YARIŞMA:

Bir kedinin sadece bir hakem tarafından değerlendirilebileceği ve o gün için hakemin değerlendirme listesinde sadece bir değerlendirme alabileceği bir gün süren CBA yarışması.

— İKİ 1 GÜNLÜK YARIŞMA:

Bir kedinin iki kez (günde bir kez) hakem ekspertizinden geçebileceği ve iki hakemin değerlendirme listesinde iki değerlendirme alabileceği (ancak 1 günde sadece 1 hakemin değerlendirme listesi) iki gün süren CBA yarışması.

— ORTAK YARIŞMA:

Diğer federasyonlar ile birlikte CBA kulüp (ler) tarafından düzenlenen lisanslı yarışma.

A. 11.4 — ULUSLARARASI YARIŞMA:

Hakemlerin yarışma klasmanlarına göre tüm unvanları verebileceği CBA kulübü tarafından düzenlenen lisanslı yarışma.

А.11.5 — DÜNYA YARIŞMASI:

CBA Genişletilmiş Kurul tarafından izni alınıp bir ülkede iki veya üç kulüp tarafından düzenlenen bir yarışma,

unvanlarından biri başka bir kıtada veya başka bir ülkede alındığı düşünülmektedir. Genişletilmiş Kurul tarafından verilen özel bir lisans gerektirir. Dünya yarışması (WS = World Show) her ülkede yılda ancak bir defa yapılabilir.

A.12— YARIŞMA YÖNETİCİSİ:

Organizatör-kulüp tarafından atanan yarışmadan sorumlu kişi.

A.13— YARIŞMANIN KATALOĞU:

Birinci sayfada yarışmanın lisansı, ilk sayfalarında ise CBA Başkanın, Genişletilmiş Kurul üyelerin ve yarışma organizatörlerinin isimlerinin basılması gereken organizatör-kulübü tarafından basılan bir kitapçık. Kataloğun ana bölümünde kedilerin yarışmaya katıldığı numaralar, doğum tarihleri ve tam isimleri, ebeveynlerin isimleri, kedilerin ekspozan ve sahiplerin isimleri, ırk adı, kedilerin renk, cinsiyeti ve yarışma klasmanı bulunmalıdır. Kataloğun diğer sayfaları, organizatör-kulübün karar verdiği her şeyi içerebilir: sponsor reklamları, ırkların açıklamaları ve saire.

A.14— EKSPOZAN (KATILIMCI):

Kediyi yarışmaya çıkaran sahibi veya onun aracı

— STEWARD:

Lisanslı CBA yarışmasında çalışan, hakem masasına kedileri getiren, kedileri hakeme sunan, 'Yarışmanın en İyisi'nde de çalışan bir kişi.

A.16— CBA - RİNG:

CBA yarışmasının ringi, hakemin katılımcılar arasında maksimum 10 en iyi kedi seçtiği ve değerlendirdiği bir yarışmadır. Üç CBA-ringi vardır: yetişkin kedi, yavru kedi (3-10 ay) ve kısır kediler. İlk iki kazanan Elit- Ringe katılabilir.

- CBA ELİT-RİNG:

Elit-ring, CBA-ring'te sadece1-lik veya 2-lik kazanan kedileri içerir - kediler hep birlikte: yetişkin, kısır ve yavru kediler. Kazanan 'ELİTE' unvanını alır. Bu unvan, neslinden olan tüm yavruların seceresinde ömür boyu yer alır.

— RİNG:

Ringlerde Amerikan veya Avustralya hakemlik sistemi ile yapılan bir yarışma. Bir hakem ringte yarışmanın tüm kedilerine hakemlik yapar ve değerlendirir. Ringler yetişkin, yavru kedi ve kısır kediler için ayrılır. AB - ringler ve ırklara göre (ırk gruplarına göre) ringler vardır. AB = tüm ırklar

A.18— GELENEKSEL HAKEMLİK:

Geleneksel hakemlik, kedilerin hakemin masasına sunulduğu ve bir hakem tarafından değerlendirildiği ve sonucun hakemin değerlendirme listesine yazıldığı bir hakemlik türüdür.

A.19- CBA HAKEMİ:

CBA hakemi olarak kayıt edilmek ve lisanslanmak için CBA'nın tüm gereksinimlerini karşılayan bir hakem.

A.19.1— TÜM IRKLARIN HAKEMİ (AB)

CBA hakemi olarak kaydedilmek ve lisanslanmak için tüm tüy kategorileri için CBA'nın tüm gerekliliklerini yerine getiren bir hakem.

A.19.2— UZUN TÜYLÜ KATEGORİSİNİN CBA HAKEMİ (LH)

CBA hakemi olarak kaydedilmek ve lisanslanmak için uzun tüylü kategorisi için CBA'nın tüm gerekliliklerini yerine getiren bir hakem.

A.19.3- YARI UZUN TÜYLÜ KATEGORİSİNİN CBA HAKEMİ (SHL)

Yarı uzun tüylü kategorisi için CBA hakemi olarak kaydedilmek ve lisanslanmak için CBA'nın tüm şartlarını yerine getirmiş bir hakem.

A.19.4— KISA TÜYLÜ KATEGORİSİNİN CBA HAKEMİ: (SH) (HH)

Kısa tüylü kategorisi için CBA hakemi olarak kayıt edilmek ve lisanslanmak için CBA'nın tüm şartlarını yerine getirmiş bir hakem.

A.19.5— SİYAM/ORYANTAL KATEGORİSİNİN CBA HAKEMİ: (SOSH)

Siyam-oryantal kısa tüylü kategorisi için CBA hakemi olarak kaydedilmek ve lisanslanmak için CBA'nın tüm şartlarını yerine getirmiş bir hakem.

A.20— CBA TARAFINDAN LİSANSLANMIŞ KONUK HAKEM:

CBA üyesi olmayan, tüm şartları karşılayan ve CBA başkanı tarafından lisanslanan başka bir dernek, federasyon/diğer kulübe üye olan bir hakem.

A.21— HAKEMİN DEĞERLENDİRME LİSTESİ:

Hakeme kulüp tarafından sunulan hakem tarafından doldurulan ve hakemlik için sunulan kediyi değerlendirdiği bir form, örneğin: ırk standardına göre avantaj ve dezavantajları, onlara uygun ise sınıflandırma ve onaylama.

A.22— HAKEM ÖĞRENCİSİ:

Ön sınavı geçen ve belirli bir tüy kategorisinde (uzun tüylü, yarı uzun tüylü, kısa tüylü veya siyam-oryantal kısa tüylü) eğitim almak ve hakem olabilmek için CBA'nın tüm şartlarını yerine getirmiş CBA üyesi veya işbirliği anlaşması olan bir kulüp üyesi.

A.23— ANA KATEGORİLER:

İki ana kategori vardır:

Uzun tüylü: Uzun tüylü ve yarı uzun tüylü tüy kategorileri

Kısa tüylü: Kısa tüylü (tüysüzler de dahil) ve siyam-oryantal kısa tüylü tüy kategorileri.

A.24— TÜY KATEGORİLERİ:

UT: Uzun tüylü

YUT: Yarı uzun tüylü

KT: Kısa tüylü (Tüysüzler de dahil)

SOKT: Siyam-oryantal kısa tüylü

TS: Tüysüz

Bölüm B — Yarışma organizasyonu

— Yarışmalar

—Uluslararası yarışma

CBA ile işbirliği anlaşması olan kulüp veya CBA kulübün her üyesi, kendi ülkesinde veya CBA üye kulübü olmayan bir ülkede uluslararası yarışmalar düzenleme hakkına sahiptir. CBA'da kayıtlı olmayan kulüplerin CBA adına herhangi bir yarışma düzenlemesine izin verilmez.

B.1.2— CBA üyesi bulunduğu ülkede yarışmalar

CBA kulübü, en az bir CBA kulübünün zaten bulunduğu başka bir şehir veya ülkede bir yarışma düzenlemek istiyorsa, bu üye kulüp yarışmayı kabul etmeli veya yarışmayı birlikte organize etmelidir.

B.1.3— Birleşik yarışmalar (Ortak yarışmalar)

CBA Yönetim Kurulu izni olmadan CBA üyesi olmayan veya CBA ile işbirliği anlaşması olmayan başka bir organizasyon/diğer kulüplerle ortak yarışma düzenlemesine izin verilmez. Ortak bir yarışma düzenlemek için, CBA üyesi, yarışma tarihinden en az 6 ay önce CBA Yönetim Kurulu'na bir teklif sunmalıdır. Böyle bir yarışma sadece Yönetim Kurulu izni ile organize edilebilir.

Birleşik yarışmalar (ortak yarışmalar), başka bir CBA dışı organizasyonla ortaklaşa veya aynı gün CBA dışındaki kuruluşlar ile aynı yarışma merkezlerinde, ayrı veya ortak kataloglar, ayrı veya ortak yarışma posterleri, ayrı veya ortak hakemleri, ayrı veya ortak 'Yarışmanın En İyisi' (BIS) ile ortaklaşa düzenlenen yarışmalardır.

Ortak bir yarışma düzenleyebilmek için bir CBA üyesi yarışma tarihinden en az 6 ay önce Yönetim Kurulu'na başvuruda bulunmalıdır. Birleşik bir gösteri yapmak isteyen CBA üyesi, yarışma tarihinden en az 6 ay önce Yönetim Kurulu'ndan izin istemelidir.

Aynı gün veya aynı hafta sonu aynı yarışma merkezinde düzenlenen, ancak ortak reklam, ortak afiş, ortak kataloglar veya ortak bannerler bulunmayan CBA yarışmaları ortak düzenlenmiş yarışma olarak kabul edilmez.

Askıya alınan veya lisansı CBA tarafından iptal edilen hakemleri davet eden derneklerle ortak yarışmalara izin verilmez. Bunun gibi durum olursa ortak yarışma için daha önce verilmiş lisanslar iptal edilir.

B.1.4— 2 gün içinde 3 değerlendirme alınabilen yarışmalar

Bu tür yarışmalar CBA Yönetim Kurulu'ndan özel izni gerektirir. Bir ülkede yılda bir kez organize edilebilir. Herhangi bir bayram veya özel tarihe denk getirilmelidir.

B.1.5— Reddedilmesi durumunda özel izin için aranan koşullar

Kurallardan herhangi bir sapma da Başkan'dan veya Genişletilmiş Kurul'dan özel izin gerektirir.

B.1.6— İki gün - iki sertifika

Tüm CBA yarışmaları iki gün içinde iki sertifika ile veya bir gün içinde bir sertifika ile düzenlenir.

B.1.7— Bir günde sadece bir sertifika

CBA'nın tüm yarışmalarında her kedi günde bir kez geleneksel değerlendirilebilir.

Kedi ilk gün yarışmada bulunmazsa bile, ikinci günde iki kez değerlendirilemez. Bu kuralın herhangi bir ihlali, ciddi bir ihlal olarak düşünülmesine neden olacaktır.

B.1.8— Uluslararası yarışma

Uluslararası bir yarışmanın düzenlenmesi için kataloğa en az 60 kedi dahil edilmeli, yarışmada en az 60 kedi bulunmalıdır. Daha düşük bir sayı ciddi bir ihlal olarak kabul edilecektir.

Zor bir coğrafi durum söz konusuysa (adalar, ülkenin uzak konumu, mücbir sebepler vb.), daha az kedinin bulunmasına izin verilmesi için Yönetim Kurul'a bir dilekçe gönderilmeli.

B.2— Lisanslama

B.2.1— Yarışma Lisanslama Yöneticisi Tarafından Lisanslama

Tüm yarışmalar, unvan ve değerlendirmelerin sayılması için Yarışma Lisanslama Yöneticisi veya Genişletilmiş Kurulu tarafından lisanslanmalıdır.

B.2.2— Lisanslama başvurusunun içeriği

Lisanslama başvurusu aşağıdaki bilgileri içermelidir: ana kulüp ve alt kulübün adı, yarışmanın tarihi (gün, ay, yıl), kulübün adı, yarışmanın yeri (ülke ve şehir), tam coğrafi konumu, bölge (bkz. Ek 1), kıta veya alan, hakemlerin hangi ülkeden geldiğini, hangi organizasyonda çalıştığını ve kalifikasyonları.

B.2.3— Lisanslama başvurusu için gereken süre

Bir lisans başvurusunun sadece yarışmadan en geç 6 hafta önce CBA'nın banka hesabına tutarı aktarılarak lisans maliyetinin ödenmesinden sonra gönderilmesine izin verilir. Başvuru gerekli tüm bilgileri içermelidir.

Bir kulüp lisans olmadan bir yarışma düzenlerse 30 gün içinde para cezası ödemek zorunda kalacak

Böyle bir yarışmanın unvanları ve sertifikaları CBA kulüpleri tarafından kabul edilemez.

B.2.4— Lisanslar hakkında bilgiler

Lisanslar 14 gün içinde kulübe, CBA Yönetim Kurulu'na, Genişletilmiş Kurul'a, bir e-posta adresi olan ilgili tüm hakemlere ve bir e-posta adresi varsa yarışma komisyonu başkanına gönderilecektir.

B.2.5— Ödenti

Yönetmelikte yer alan ücretler hükümlerine göre yarışma lisanslaması için ücret tahsil edilir.

B.2.6— Yer ve tarih değişikliği durumunda ödenmiş olan ödentinin iptali

Yer ve tarihteki herhangi bir değişiklik, yarışmanın iptaline neden olur. Önceden yapılmış olan lisans ödemesi iptal edilir. Yeni lisans için yeni bir ödeme gereklidir.

B.2.7— Yarışma takviminde yayınlanma

Kulüpler, yarışmanın lisanslanması için bir ücret ödemeliler, bu da başvuru zamanında sunulmuşsa yarışma tarihinin internette gözükmesini garanti edecektir.

B.2.8— Lisansta listelenen hakemler

Bu yarışmada sadece lisansta listelenen hakemler hakemlik yapabilir.

B.2.9— Lisans katalogta yayınlanmalıdır.

Yarışma lisansları kataloğun ilk sayfasına basılmalıdır.

Lisans basılmazsa, bu yarışmanın unvanlar ve sertifikaları geçerli olmayacaktır.

B.2.10— Lisans başvurusunda bulunmadan önce hakemlerin davet edilmesi

Kulüpler, yarışma lisanslanması için başvurmadan önce hakemleri davet etmeli ve bundan sonra gerekli tüm bilgileri içeren bir başvuru sunabilirler.

B.3— Uluslararası yarışmalar arasındaki mesafe

B.3.1— İki uluslararası yarışma arasındaki minimum mesafe: 200 km

Lisanslı bir uluslararası yarışma, aynı veya komşu bölgede zaten lisanslı başka bir yarışmaya çok yakın organize edilemez. Gerekli mesafe düz bir çizgide 200 km olmalı veya lisansı ilk almış olan kulübün onayı gereklidir.

B.3.2— Aynı şehirde bir ayda bir yarışma

Bir ayda aynı şehirdeki her kulüp için birden fazla yarışma lisanslanamaz.

B.4— Hakemler

B.4.1— CBA tarafından lisanslanmış hakemlerin davet edilmesi

CBA'nın her üyesi kendi yarışmasına yalnızca CBA resmi hakem listesinde yer alan CBA tarafından lisanslı hakemleri veya konuk hakemleri davet edebilir. Yazılı bir sözleşmenin imzalanması veya e-posta aracılığıyla anlaşması önerilir.

B.4.2— CBA tarafından lisanslanmamış konuk hakemlerin davet edilmesi

CBA'nın her üyesi, CBA tarafından lisanslanmamış konuk hakemleri aşağıdaki oranlarda sergisine davet edebilir: CBA tarafından lisanslanmamış bir konuk hakeme karşılık CBA tarafından lisanslanmış iki hakem veya iki konuk hakemdir.

B.4.2-1 — En az bir hakem başka bir bölge veya ülkeden

Uluslararası yarışmalarda en az bir hakem yarışmanın düzenlendiği ülke/bölgeden farklı CBA'nın başka bir bölgesinden veya başka ülkeden olmalıdır.

B.4.3— İki hakem olduğunda sadece CBA tarafından lisanslanmış hakemlere izin verilir.

İki hakemin katıldığı yarışmada, tüm hakemlerin CBA tarafından lisanslanması gerekmektedir. Özel durumlarda bir dış hakemin davet edilme kararı CBA Başkanı tarafından alınır.

B.4.3-1 — Uluslararası yarışmalarda en az iki hakem hakemlik yapmalıdır.

Uluslararası yarışmalarda en az 2 hakem hakemlik yapmalıdır.

B.4.4— Hakemlerin giderler ve yemek masraflarının karşılanması

Davet eden kulüp, hakemlerin yolculuk masraflarını karşılamalıdır: biletler, yolculuk araba ile yapılırsa yakıt masrafları, otel (en az 3 yıldızlı bir otelde standart tek kişilik oda) konaklama, gerekliyse havaalanından ve havaalanına (tren istasyonundan ve istasyona) taksi masrafı, kulüp kendisi karşılama yapmazsa hem hakemin yaşadığı şehirde hem de yarışmanın yapılacağı şehirde. Kulüp Cuma, Cumartesi, Pazar ve gerekirse Pazartesi günü kahvaltı da dahil olmak üzere Pazartesi günleri hakemin yemeklerini karşılamalıdır.

B.4.5— Tazminat "Yarışmanın En İyisi" nden önce ödenmelidir.

Organizatör-kulüp, yarışmanın ilk günündeki "Yarışmanın En İyisi" nden önce ödeme yapmalı, bir terslik söz konusuysa ödeme ikinci günün "Yarışmanın En İyisi"nden daha geç yapılmamalı. Bu konuda herhangi bir istisna yoktur.

Hakemler, kulüp zamanında ödeme yapmadıysa "Yarışmanın En İyisi" ne çıkmama hakkına sahiptir.

B.4.6— Tazminatın para birimi

Tüm masraflar Euro cinsinden veya hakemin memleketinin para birimi cinsinden ödenir.

B.5— Kabul edilen ırklar

B.5.1— Kabul edilen ırkların katılımı

CBA yarışmasına ırkları CBA tarafından tanınan ve kabul edilen kedilerin katılımına izin verilir.

B.5.2— Kabul edilmemiş ırkların katılımı

Diğer ırklar sadece kısır olarak katılabilir: geçici olarak kabul edilen ırklar hariç, tanınmayan ırklar, kabul edilmeyen ırklar, ev kedileri.

B.6— Bölgeler, bkz. D.7

— Veteriner

B.7.1— Ülkenin belirli talimatlarına uyma

Her organizatör-kulüp kendi ülkesinde yürürlükte olan veteriner kurallarına ve yönetmeliklere uymaktan sorumludur.

B.7.2— Girişte Veteriner kontrolü

Veteriner makamlarının talimatlarına göre, yarışma girişinde kediler bir veya daha fazla eğitimli veteriner hekimin katılımıyla veteriner kontrolüne tabi tutulmalıdır. Dahası, organizatör-kulüp ek talimatlar eklemeye karar verebilir.

B.8— CBA logosunu kullanma

B.8.1— CBA amblemi yarışma salonunda bulunmalıdır.

Yarışma salonunda (sahnede) CBA'nın en az 120 x 120 cm. büyüklükte bir amblemi olmalıdır.

Amblemin herhangi bir renkte olmasına izin verilir.

B.8.2— CBA logosu belgelerde kullanılmalıdır.

Her organizatör-kulüp, belgelerinde, posterlerinde, başvuru formlarında, değerlendirme listelerinde, danışma masasında ve sahnede CBA logosunu kullanarak CBA üyeliğini açıkça göstermeli veya bir işbirliği anlaşmasının olduğunu belirtmelidir.

B.8.3— CBA amblemi kayıtsız alt kulüpler için kullanılmamalıdır

CBA'ya kayıtlı olmayan kulüplerin CBA amblemini kullanma hakları yoktur.

B.9— Kataloglar ve yarışma tutanakları

B.9.1— Kataloğun bir sayfası CBA için ayrılmalıdır.

Tüm yarışma kataloglarında, CBA için kullanılan bir sayfa bulunmalı ve bu sayfa Yönetim Kurulu ve Genişletilmiş Kurul üyelerinin isimleri, e-mail veya telefon numaralarını içermeli.

B.9.2— Kataloglar ve sonuç listesi CBA'ya gönderilmelidir.

Kurallara uyumu izlemek için, organizatör-kulüp ve alt kulüplerin yarışma katalogları, değerlendirme listelerin kopyaları ve "Yarışmanın En İyisi" protokollerini yarışmadan sonraki 10 gün içinde CBA'ya göndermeleri gerekmektedir. Posta ödemesinin alındığını gösteren makbuzdaki tarih gönderim tarihi olarak kabul edilir.

B.9.3— Belgeler gönderilmediği halde kesilen para cezası

Yarışma belgeleri alınana kadar kulübün sonraki yarışmaları lisanslanmamaktadır. Kulüp yarışma belgelerini göndermeyi reddederse bu durum kuralların ihlali olarak kabul edilecek ve para cezası ile cezalandırılacaktır. Ceza ödenene kadar kulübün diğer yarışmaları lisanslanmayacaktır.

B.9.4— Kayıtsız alt kulüplerin yarışmaları ile ilgili belgeler kabul edilmez.

CBA'da kayıtlı olmayan kulüplerin yarışmaları ile ilgili tüm belgeler kabul edilmez.

B.10— Sigara içmek yasaktır

B.10.1— Yarışma salonlarında sigara içmek yasaktır

Tüm yarışma salonlarında, seminer salonlarında vb. (kedilerin olduğu her yerde) sigara içmek kesinlikle yasaktır.

Bölüm C — CBA yarışmalarında ve CBA Dünya yarışmalarında hakemlik

CBA

— CBA yarışmalarında üç farklı hakemlik türü

— Geleneksel hakemlik

Geleneksel hakemlik, farklı bir geleneğin olduğu ülkeler dışında tüm ülkelerde müsaade edilir ve zorunludur.

C.1.2— CBA- Ring

Tüm yarışmalarda geleneksel hakemlik ile birlikte müsaade edilir.

Sahibi, kedisinin CBA-Ring'e katılıp katılmayacağını yarışma başvuru formunda bildirmeli.

C.1.3— Ring

Hakemliğin bu türüne Avustralya ve Yeni Zelanda'da izin verilir. Bu tür hakemlik yalnız geleneksel olarak sadece bu hakemliğin bulunduğu ülkelerde müsaade edilir.

C.2— Dünya yarışması (WS)

CBA Kurulu'ndan izin gerektiren iki veya üç kulüp tarafından düzenlenen bir CBA yarışmasıdır.

Yönetim Kurulun Özel Lisansı gereklidir; böyle bir yarışma aynı ülkede yılda bir defadan fazla düzenlenemez.

C.2.1— Bir unvan başka bir kıtada, başka bir ülkede alınmış gibi verilir.

Bu yarışmada kedinin aldığı unvanlardan biri başka bir kıtada veya başka bir ülkede alınmış gibi kabul edilir. Herhangi bir unvanda Dünya Yarışmasından değerlendirme bulunabilir.

C.2.2— En az iki organizatör-kulüp olmalı

Dünya yarışması organize edilirse, en az biri CBA üyesi, diğeri ise işbirliği anlaşması imzalayan bir kulüp olmak üzere üç veya en az iki kulüp tarafından organize edilmelidir.

C.2.3— Organizatör-kulüpler ve lisans.

Organizatör-kulüp, yarışmadan en az 6 ay önce bir lisans için istek gönderir ve ödemesini yapar, ancak lisansın maliyeti organizatör-kulüpler arasında eşit olarak paylaşılır.

C.2.4— Kulüplerin sorumluluğu.

Organizatör-kulüp Dünya yarışmasından sorumludur, diğer kulüpler ortak sorumluluk üstlenir.

C.2.5— Özel lisans ücreti

Lisans ücretinin miktarı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

C.2.6— İyi itibar

Dünya yarışmasını organize edecek olan tüm kulüpler, lisans başvurusunda bulunduklarında ve Dünya yarışmasını düzenlediklerinde iyi bir itibara sahip olmalıdır.

C.2.7— Herhangi bir disiplin davasının olmaması

Dünya yarışmasını organize edecek tüm kulüplerin disiplin cezaları veya herhangi bir disiplin davaları olmamalıdır.

C.2.8— Yönetim Kurulu veya Genişletilmiş Kurul'dan en az bir hakem.

Davet edilen hakemlerden biri Yönetim Kurulu veya Genişletilmiş Kurulun üyesi olmalıdır. Kurulun iki üyesinin davet edilmesi tavsiye edilir, Genişletilmiş Kurulun bir üyesinin hazırda bulunmaması ve bunun tersi olması durumunda, yarışma yine de Dünya Yarışması olarak değerlendirilecektir.

C.2.9— Yönetim Kurulu veya Genişletilmiş Kuruldan bir hakemin bulunmaması.

Yönetim Kurulu veya Genişletilmiş Kurul'un bir üyesi yoksa, yarışma Dünya yarışması olarak ancak eksperlerin yerine gelmesini engelleyen çok büyük mücbir sebeplerin olduğuna dair kanıtları sunulduğunda kabul edilecektir.

C.2.10— Başvuru en geç yarışmadan 6 ay önce verilmeli

Dünya yarışmasına ev sahipliği için bir lisansa başvuracak kulüpler, yarışma tarihinden en geç 6 ay önce bir başvuru sunmalıdır ve CBA'nın ödeme kurallarına uyarak lisans için bir ücret ödemelidir.

C.2.11— Aynı tarihte aynı ülkede başka bir yarışma yapılmamalı

Dünya yarışmasına ev sahipliği yapan ülkede aynı günlerde başka hiçbir yarışma lisanslanmamalıdır. Başka bir ülkede aynı günlerde başka bir yarışma için lisansınız varsa, bu yarışmalar arasındaki mesafe, kıta veya ülke fark etmeksizin 2000 km olmalıdır.

Lisanslama yöneticisi, aynı anda başka bir yarışma ilan edilirse, Dünya yarışması organizatörünü zamanında bilgilendirmekle yükümlüdür.

Bölüm D — Geleneksel hakemliğin organizasyonu

— Hakemlik

— Hakimlik açık ve anonimdir.

Yarışmalarda hakemlik açık ve anonimdir. Hakem sadece kedinin katalog numarasını, ırkını, rengini, doğum tarihini, yarışma klasmanını ve cinsiyetini bilir. Her hakem değerlendirme listesinde hakemliğini gerekçelendirmelidir.

D.1.2— Açık hakemlik

Hakemlik, "açık hakemlik" ilkesine göre yapılmalıdır, yani her hakem kararını mevcut olan insanlara bildirmekle ve gerekirse hakemliğini gerekçelendirmekle yükümlüdür.

D.1.3— Kurallar ve standartlara uygun olarak yapılan hakemlik

CBA yarışmalarında kedilerin hakemliği, CBA'nın resmi standardına ve kurallarına uygun olarak gerçekleştirilir.

D.1.4— Hakemlik itirazlara tabi değildir.

CBA yarışmalarında hakemlik itiraz edilemez ve herhangi bir yoruma tabi tutulamaz. Hakemin değerlendirilmesine ilişkin katılımcılar ve hakemler arasındaki tartışmalara izin verilmez.

D.1.5— Hakem başına gelen kedi sayısı

Genellikle, hakem günde 40 kedinin hakemliğini yapar. Hakemin ve organizatör-kulübün rızasıyla normu arttırmaya izin verilir. Bununla birlikte, "Yarışmanın En İyisi"ne zamanında başlamak için hakeme çok fazla kedi sunmanız önerilmez.

D.1.6— Yarışma klasmanlarına göre kronolojik hakemlik

Her renkte kediler CBA yarışma klasmanlarına göre (en yüksekten en düşük klasmana veya tam tersi) kronolojik olarak hakem ekspertizine tabi tutulurlar. Kulübün talebi üzerine kataloglar aynı prensibe göre basılır.

D.1.7— Klasman başına dört derece

Yetişkin veya kısır kedilere bir günde ırk, renk, cinsiyet için sadece bir unvan verilebilir. "Mükemmel", "Çok İyi" puanları alındığı halde sadece 4 derece verilebilir, 'İyi' puan alana derece verilmez.

Kedinin yaşı 10 aydan az ise, unvan verilmez ve her ırkta, renkte, klasmanda ve cinsiyette sadece ilk dört derece dağıtılır.

D.1.8— Hakemin değerlendirme listesi

Organizatör-kulüp üç nüsha olarak hazırlanacak hakem değerlendirme listesinden sorumludur, bunlardan biri hakeme verilir.

Hakemin değerlendirme listesinde CBA logosu ile birlikte kulüplerin isimleri ve logoları bulunur. Sergilenen kedinin katalog numarası, ırk, renk kodu, yarışma klasmanı, cinsiyet ve doğum tarihi organizatör-kulüp tarafından hakemin her değerlendirme listesinde belirtilir.

D.2— Hakemin çalışma yeri

D.2.1— Çalışma yeri ekipmanları

Çalışmak için hakeme bir masa ve iki sandalye, dezenfektan, kağıt havlu, protokolleri ve değerlendirme listesi formları ile donatılmış gün ışığı ile aydınlanan, ziyaretçiler ve katılımcılarından serbest bir çalışma alanı sağlanır.

Sadece kıdemli steward, hakem öğrencisi ve kedileri getiren steward veya sahibine orada bulunmaya izin verilir.

D.2.2— Mekan

Mekan, katılımcıların çalışma sırasında hakeme müdahale etmeden hakemin çalışma alanına serbest erişebilecek şekilde seçilmelidir.

D.3— Stewardlar

Stewardlar 16 yaşından büyük olmalı ve tetanoz aşısı yapmış olmalıdır.

D.4— Hakem öğrencileri

D.4.1— Günde sadece bir hakem öğrencisi

Her hakem, eğer kabul ederse, bir öğrenciye eğitim verebilir, ancak günde sadece bir öğrenciye.

D.4.2 — 'Yarışmanın En İyisi' nde bulunma

Hakem öğrencisi sadece hakemin izniyle sorular sorabilir.

Hakem öğrencisi, "Yarışmanın En İyisi" adaylar seçildiğinde ve "Yarışmanın En İyisi" sırasında hazırda bulunmalı.

D.5— Tüy kategorileri

D.5.1— Geleneksel hakemlikte tüy kategorileri

Geleneksel hakemlik kedileri dört kategoriye ayırır:

Uzun tüylü — Persler ve Colorpointler (Himalaya olarak da bilinir).

Yarı uzun tüylü - yarı uzun tüylü kediler.

Kısa tüylü - kısa tüylü ve sfenks kediler, Siyam-Oryantal kısa tüylü kediler hariç.

Siyam/Oryantal kısa tüylü — Siyam, Oryantal kısa tüylü, Tay, Mekong Bobtail ve Tonkin.

Tüysüzler

D.5.2— Tüyün her kategorisinde klasmanların, tüm ırkların tam hakemliği

Hakemler, "Yarışmanın En İyisi" ve "En İyilerin En İyisi" de dahil olmak üzere her tüy kategorisi için tüm ırkları, renkleri ve klasmanları değerlendirmeli.

D.5.3— Kedilerin ırk, renk, cinsiyete göre ayrılması

Her tüy kategorisinde kediler ırklara, daha sonra renklere, daha sonra her rengin içinde yarışma klasmanlarına göre kronolojik olarak (yukarıdan aşağıya veya tersi), daha sonra her klasmanın içinde cinsiyete göre ayrılmalı, önce erkek kediler ve yaşa göre yetişkinlerden başlayarak sıralamalı.

D.6— CBA yarışma klasmanları.

Klasman 1: Dünya Şampiyonu — P.H.

Bu klasmanda kediler "Renklerin En İyisi' ve/veya "Yarışmanın En İyisi " unvanı almak için yarışırlar.

Onlar onur ödülü alabilirler. P.H.: Prix d'Honneur (onur ödülü)

Klasman 2: Dünya Prömiyeri — P.H.

Bu klasmanda kediler "Renklerin En İyi Kısır Kedisi" ve/veya "Yarışmanın En İyi Kısır Kedisi" unvanı almak için yarışırlar.

Onlar onur ödülü alabilirler. P.H.: Prix d'Honneur (onur ödülü)

Klasman 3: Büyük Avrupa Şampiyonu veya Büyük Kontinental Şampiyonu - CACM

Bu klasmanda kediler "Dünya Şampiyonu' unvanı almak için yarışırlar.

Kediler farklı üç ülkedeki üç uluslararası yarışmada üç farklı hakemden CACM unvanını almalı ve bir üç ülkeden biri farklı bir kıtada yer almalı.

Onlar standartlara göre 98 puan almalılar. Kediler ırk, renk, cinsiyete göre ayrılır.

Bununla birlikte onlar "Renklerin En İyisi" ve/veya "Yarışmanın En İyisi "unvanı almak için yarışırlar.

Klasman 4: Büyük Avrupa Prömiyeri veya Büyük Kontinental Prömiyeri — CAPM

Bu klasmanda kediler "Dünya Prömiyeri" unvanı almak için yarışırlar.

Kediler üç farklı ülkedeki üç uluslararası yarışmada, üç farklı hakemden CAM almalı ve bir ülkelerden biri başka bir kıtada olmalıdır.

Onlar standartlara göre 98 puan almalılar. Kediler ırk, renk, cinsiyete göre ayrılır.

Bununla birlikte onlar "Renklerin En İyi Kısır Kedisi" ve/veya "Yarışmanın En İyi Kısır Kedisi "unvanı almak için yarışırlar.

Klasman 5: Avrupa Şampiyonu veya Kontinental Şampiyonu - GCACE

Bu klasmanda kediler "Büyük Avrupa Şampiyonu" veya "Büyük Kontinental Şampiyonu" unvanı almak için yarışırlar.

Kediler, üç farklı ülkedeki üç uluslararası yarışmada üç farklı hakemden GCACE almalıdır.

Onlar standartlara göre 97 puan almalılar. Kediler ırk, renk, cinsiyete göre ayrılır.

Bununla birlikte onlar "Renklerin En İyisi" ve/veya "Yarışmanın En İyisi "unvanı almak için yarışırlar.

Klasman 6: Avrupa Prömiyeri veya Kontinental Prömiyeri - GCAPE

Bu klasmanda kediler "Büyük Avrupa Prömiyeri" veya "Büyük Kontinental Prömiyeri" unvanı almak için yarışırlar.

Kediler, üç farklı ülkedeki üç uluslararası yarışmada üç farklı hakemden GCAPE'yi almalıdır.

Onlar standartlara göre 97 puan almalılar. Kediler ırk, renk, cinsiyete göre ayrılır.

Bununla birlikte onlar "Renklerin En İyi Kısır Kedisi" ve/veya "Yarışmanın En İyi Kısır Kedisi "unvanı almak için yarışırlar.

Klasman 7: Büyük Uluslararası Şampiyonu - CACE

Bu klasmanda kediler "Büyük Avrupa Şampiyonu" veya "Büyük Kontinental Şampiyonu" unvanı almak için yarışırlar.

Kediler, üç farklı ülkedeki üç uluslararası yarışmada üç farklı hakemden CACE almalıdır.

Onlar standartlara göre 97 puan almalılar. Kediler ırk, renk, cinsiyete göre ayrılır.

Bununla birlikte onlar "Renklerin En İyisi" ve/veya "Yarışmanın En İyisi "unvanı almak için yarışırlar.

Klasman 8: Büyük Uluslararası Prömiyeri - CAPE

Bu klasmanda kediler "Avrupa Prömiyeri" veya "Kontinental Prömiyeri" unvanı almak için yarışırlar.

Kediler, üç farklı ülkede üç uluslararası yarışmada üç farklı hakemden CAPE almalıdır.

Onlar standartlara göre 97 puan almalılar. Kediler ırk, renk, cinsiyete göre ayrılır.

Bununla birlikte onlar "Renklerin En İyi Kısır Kedisi" ve/veya "Yarışmanın En İyi Kısır Kedisi "unvanı almak için yarışırlar.

Klasman 9: Uluslararası Şampiyonu - CAGCIB

Bu klasmanda kediler "Büyük Uluslararası Şampiyonu" unvanı almak için yarışırlar.

Kediler iki farklı ülkede üç farklı uluslararası yarışmada üç farklı hakemden CAGCIB almalıdır.

Onlar standartlara göre 97 puan almalılar. Kediler ırk, renk, cinsiyete göre ayrılır.

Bununla birlikte onlar "Renklerin En İyisi" ve/veya "Yarışmanın En İyisi "unvanı almak için yarışırlar.

Klasman 10: Uluslararası Prömiyeri - CAGPIB

Bu klasmanda kediler "Büyük Uluslararası Prömiyeri" unvanı almak için yarışırlar.

Kediler iki farklı ülkede üç farklı uluslararası yarışmada üç farklı hakemden CAGPIB almalıdır.

Onlar standartlara göre 97 puan almalılar. Kediler ırk, renk, cinsiyete göre ayrılır.

Bununla birlikte onlar "Renklerin En İyi Kısır Kedisi" ve/veya "Yarışmanın En İyi Kısır Kedisi "unvanı almak için yarışırlar.

Klasman 11: Şampiyon - CACIB

Bu klasmanda kediler "Uluslararası Şampiyon" unvanı almak için yarışırlar.

Kediler iki farklı ülkede üç uluslararası yarışmada üç farklı hakemden CACIB almalı. Onlar standartlara göre 95 puan almalı. Kediler ırk, renk, cinsiyete göre ayrılır. Ayrıca "Renklerin En İyisi" ve/veya "Yarışmanın En İyisi" unvanı almak için yarışırlar.

Klasman 12: Prömiyer - CAPIB

Bu klasmanda kediler "Uluslararası Prömiyeri" unvanı almak için yarışırlar.

Kediler iki farklı ülkede üç uluslararası yarışmada üç farklı hakemden CAPIB almalı. Onlar standartlara göre 95 puan almalı. Kediler ırk, renk, cinsiyete göre ayrılır. Ayrıca "Renklerin En İyi Kısır Kedisi" ve/veya "Yarışmanın En İyi Kısır Kedisi" unvanı almak için yarışırlar.

Klasman 13: Açık klasman, 10 aydan itibaren - CAC

Bu klasmanda kediler "Şampiyon" unvanı almak için yarışır.

Kediler üç uluslararası veya ulusal yarışmada üç farklı hakemden CAC almalıdır. Onlar standartlara göre 93 puan almalı. Kediler ırk, renk, cinsiyete göre ayrılır.

Bununla birlikte onlar "Renklerin En İyisi" ve/veya "Yarışmanın En İyisi "unvanı almak için yarışırlar.

Klasman 14: Kısır kedi klasmanı, 10 aydan itibaren — CAP

Bu klasmanda kediler "Prömiyer" unvanı almak için yarışır.

Kediler üç uluslararası veya ulusal yarışmada üç farklı hakemden CAP almalıdır. Onlar standartlara göre 93 puan almalı. Kediler ırk, renk, cinsiyete göre ayrılır.

Bununla birlikte onlar "Renklerin En İyi Kısır Kedisi" ve/veya "Yarışmanın En İyi Kısır Kedisi "unvanı almak için yarışırlar.

Klasman 15: Genç kediler, 6-10 ay

Bu klasmanda yarışmanın ilk gününde yaşı en az 6 ay ve en çok 10 ay olan ve tanınmış bir kulübün LO veya RIEX sicilinde kayıtlı olan kediler yarışır. Bu klasmanda kediler "Genç Kedi Şampiyon" CACJ (CAPJ) unvanı almak için yarışırlar.

Kediler üç uluslararası veya ulusal yarışmada üç farklı hakemden CACJ almalıdır. Kediler ırk, renk, cinsiyete göre ayrılır. Onlar "Renklerin En İyi Genç Kedisi 6-10 ay"(mümkünse) ve/veya "Yarışmanın En İyi Genç Kedisi 6-10 ay" unvanı almak için değerlendirilir ve yarışır.

Klasman 16: Yavru kediler, 3 - 6 ay

Bu klasmanda yarışmanın ilk gününde yaşı en az 3 ay ve en çok 6 ay olan ve tanınmış bir kulübün LO veya RIEX sicilinde kayıtlı olan kediler yarışır. Bu klasmanda kediler "Yavru Kedi Şampiyon" CACP (CAPP) unvanı almak için yarışırlar.

Kediler üç uluslararası veya ulusal yarışmada üç farklı hakemden CACP almalıdır. Kediler ırk, renk ve cinsiyete göre ayrılır. Onlar "Renklerin En İyi Yavru Kedisi 3-6 ay"(mümkünse) ve/veya "Yarışmanın En İyi Yavru Kedisi 3-6 ay" unvanı almak için değerlendirilir ve yarışır.

Klasman 17: Acemiler klasmanı

Acemi kedi, kendi ülkesinde kulübün damızlık komisyonunun gözetimi altında 6 aylıktan itibaren ekspertiz için kabul edilir. Hakem, kedinin bu klasmanda neden yarıştığı hakkında bilgilendirilmelidir. Bir kedi, acemiler klasmanında sadece bir kez yarışabilir. Kayıt için iki hakemden imza ve en az "mükemmel" puanı almak gerekir.

Sınıf 18: Renk belirleme klasmanı (Belirleme klasmanı)

Yavru kediler, 3 aydan itibaren renkleri belirlemek için sergilenebilir. Klasifikasyonsuz klasifikasyonu alabilirler

Klasman 19: Ev kedisi (Household pet)

Bu klasmanda tanınmış ırkların fenotipine uymayan en az 3 aylık kısırlaştırılmış kediler yarışabilir.

Onlar yaş ve klasman ayrımı olmadan hepsi birlikte değerlendirilir,

"Ev Şampiyonu" (PCAC) unvanı almaya aday gösterilebilir ve

'Yarışmanın En İyi Evcil Hayvanı' ve yarışma sonlandırıcı müsabaka

'İyilerin En İyisi' unvanı almak için katılabilir.

Klasman 20: Batın klasmanı, 3-6 ay

Batın ilgili ırkın standardına ve gelişimine göre değerlendirilerek hakem ekspertizinden geçmeli. Mükemmel işareti ne kadar çoksa batın o kadar iyidir.

Bu klasmanda yarışmanın ilk gününde minimum 3 maksimum 6 aylık kediler sergilenebilir.

Bununla birlikte onlar "Yarışmanın En İyi Batını" unvanı almak için aday gösterilebilir.

Klasman 21: Emektarlar klasmanı

Bu klasmanda sadece 8 yaşından büyük safkan kediler sergilenebilir. "Mükemmel" kalifikasyonu almalılar.

En az 95 puan almalılar.

Kediler ırk, renk ve cinsiyete göre ayrılmalı.

Bununla birlikte onlar "Renklerin En İyi Emektarı" ve/veya "Yarışmanın En İyi Emektarı" unvanı almak için yarışırlar.

Klasman 22: Geçici olarak tanınan ırklar

Bu klasmanda tanınmış, geçici olarak tanınmış ve tanınmamış rengine sahip olan tüm geçici olarak tanınmış ırklar yarışabilir. "Mükemmel" notu alabilirler, ancak herhangi bir unvan sertifikası almazlar. Kediler ırk, renk ve cinsine göre ayrılır. Ayrıca onlar "Renklerin En İyi Geçici Olarak Tanınmış Irkı" ve/veya "Yarışmanın En İyi Geçici Olarak Tanınmış Irkı" unvanı için yarışırlar. Onlar yaş ve sınıf ayrımı olmadan hepsi birlikte değerlendirilir, 'Emek Şampiyonu' (CACV-CAPV) unvanı almaya aday gösterilebilir ve 'Yarışmanın En İyi Evcil Hayvanı' ve 'İyilerin En İyisi' unvanları almak üzere yarışmayı sonlandırıcı müsabakalarına katılabilir.

Klasman23: Tanınmış ırklara geçici olarak tanınmış renkler

Bu klasmanda tanınmış ırkların tüm geçici olarak tanınmış renklere sahip olan kediler yarışır. "Mükemmel" puanı alabilirler, ama unvan alamazlar. Kediler ırk, renk ve cinsine göre ayrılır. Ayrıca onlar "Renklerin En İyisi" için yarışır, ancak 'Yarışmanın En İyisi' unvanı için yarışamazlar.

Klasman 24: Tanınma sürecinde olan ırklar

Bu klasmanda tanınma sürecinde olan tüm ırk ve renkler sergilenir. "Mükemmel" notunu alabilir ve unvan alabilirler, ancak herhangi bir unvan sertifikası almazlar. Kediler ırk, renk ve cinsiyete göre ayrılır. Ayrıca onlar "Renklerin En İyi Geçici Tanınmış" unvanı için yarışır, ancak 'Yarışmanın En İyisi' unvanı için yarışamazlar.

Klasman 25: Sadece sergileme-reklam

Bu klasmanda yarışmaya katılmayan tüm kediler sergilenir.

D.6.1— CACM ve CAPM kabulü

CBA tarafından kayıtlı olmayan veya CBA ile işbirliği anlaşması olmayan kuruluşlardan alınan CACM ve CAPM ler kabul edilmemektedir.

D.7— Bölgeler, kıtasal alanlar

D.7.1— Her bölge ayrı bir ülke olarak kabul edilir.

Brezilya, Rusya, Avustralya, Güney Afrika, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri gibi bazı büyük ülkeler alanının büyüklüğü nedeniyle birkaç bölgeye ayrılır, CBA unvanları verilirken her bölge ayrı bir ülke olarak kabul edilir.

D.7.2— Avrupa Şampiyonu (Kontinental Şampiyonu) unvanından başlayarak bölge başka bir ülke olarak kabul edilmez

"Avrupa Şampiyonu" ("Kontinental Şampiyonu") ve üzeri unvanlarından başlayarak CBA'nın olağan yarışma kuralları ve klasmanları geçerlidir ve tamamen farklı bir ülke gereklidir. CACM, CAPM ünvanlarının tanınması için onların farklı bir kıtasal bölgesinde alınması zorunludur.

— CBA kıtasal bölgeler veya alanları

CACM, CAPM unvanları için dünya aşağıdaki eşit kıtasal bölgelerine ayrılmıştır:

Avrupa kıtasal bölgesi

Asya kıtasal bölgesi

Afrika ve Kanarya Adaları kıtasal bölgesi

Avustralya ile Okyanusya ve Polinezya Adaları kıtasal bölgesi

Kuzey Amerika kıtasal bölgesi

Orta Amerika ile Karayip Adaları kıtasal bölgesi

Güney Amerika kıtasal bölgesi

Ortadoğu kıtasal bölgesi Not:

Unvanlar ile ilgili bkz. Ek 1, onunla birlikte CBA'nın ana sayfasındaki ilgili unvanların kıtasal bölgeler ile ilgili tüm ülkelerin yer aldığı tabloya bkz.

D.8— Renklerin En İyisi

D.8.1— Renklerin En İyisi yalnızca "EX1" değerlendirmesi veya en az 95 puan şartıyla

"Renklerin En İyisi" unvanı, sadece hakem ekspertizinden geçip yavru kedi veya yetişkin kedi klasmanında (ve kısır kedi klasmanında) "EX1" derecesini alan kedilere ve yetişkin kedi klasmanında en az 95 puan alan kedilere verilebilir.

D.8.2— En az 3 kedinin bulunması

"Renklerin En İyisi" unvanı verebilmek için ilgili renkte en az 3 kedi (yetişkin kediler, yavru kedi 6-10 ay ve 3-6 ay) bulunmalıdır.

Kısır kediler yarışmaya katılmaz.

Bir renkte 6-10 aylık ve 3-6 aylık en az 3 yavru kedi bulunduğu halde "Renklerin En İyisi" unvanı "EX1" değerlendirmesini alan yavrulara verilir.

3'ten az yetişkin kedi bulunduğu halde mevcut yavru kedi sayısına bakılmaksızın, yetişkinlere (kısırlar dahil) kedilere ve yavru kedilere sadece bir kez "Renklerin En İyisi" unvanı verilir.

D.9— Yarışmanın en iyisi

Kulüplerin kuralları değiştirmesine izin verilmez.

D.9.1— Açık yarışma

"Yarışmanın En İyisi" (BIS) unvanı için yapılan yarışma sahnede halka açık olarak düzenlenmektedir. Sadece ilgili tüy kategorisini hakemlik yapma kalifikasyonu olan hakemler oy verebilir.

D.9.2— Her tüy kategorisi için Yarışmanın en iyisi

"Yarışmanın en iyisi" yarışmanın her günü düzenleniyor. BIS, uzun, yarı uzun, kısa tüylü, siyam-oryantal gibi CBA her tüy kategorisi için ancak yarışmada en az 15 ve üzeri kedi bulunduğu halde yapılır.

D.9.3— 15 kediden az bulunması durumunda kategorileri birleştirme

Tüy kategorilerinde 15'ten az kedi varsa, bu kediler başka bir yün kategorisine aşağıdaki sırayla eklenir:

Uzun tüylüler yarı uzun tüylülere eklenir, kısa tüylüler siyam-oryantal veya tüysüzlere eklenir.

D.9.4— En az 95 puan gerekli

BIS için aday gösterilmek için bir kedi "Renklerin En İyisi" unvanı almalı veya üçten az kedi katılırsa, standarda göre en az 95 puan almalıdır.

Bir kedi, "Renklerin En İyisi" unvanı farklı bir yaş klasmanında alsa bile, örneğin bir yavru kedi yetişkin bir kediyi yenerse ve bunun tersi de olsa aday gösterilebilir.

Ev kediler, en az 95 puan aldıkları takdirde 'Yarışmanın En İyi Ev Kedisi'ne aday gösterilebilirler.

D.9.5— Aday gösterme

Her bir tüy kategorisinde, her uluslararası hakem, her gün o gün değerlendirdiği kedileri her tüy ketegorisinde 'Yarışmanın En İyisi' için aday gösterebilir, CBA (UT, YUT, KT, SOKT, TS):

en iyi yetişkin erkek kedi

en iyi yetişkin dişi kedi

en iyi kısır erkek kedi

en iyi kısır dişi kedi

en iyi emektar erkek kedi

en iyi emektar dişi kedi

en iyi genç erkek kedi 6-10 ay

en iyi genç dişi kedi 6-10 ay

en iyi yavru erkek kedi 3-6 ay

en iyi yavru dişi kedi 3-6 ay

en iyi batın

en iyi ev kedisi

Yarışma yöneticisinin emrine uygun olarak herhangi bir diğer en iyi kedi.

Not:

Organizatör-kulübün kararına göre, hakemler sadece bir yavru kedi 3-6 ay aday gösterebilir.

D.9.6— Egzotik kısa tüylüler, BIS'da uzun tüylü kategorisinde de bulunabilirler

Egzotik kısa tüylüler, organizatör-kulübün kararına göre uzun tüylü tüy kategorisinde de BIS'de bulunabilir.

D.9.7Aday gösterilen kedilerin tanımlanması

Aday gösterilen kediler, ırkı ve rengi belirtmesi ile katalogda bir sayı ile kaydedilmelidir.

D.9.8— Hakem ilgili tüy kategorisi için lisanslı olmalıdır

Her hakem, yarışmanın en iyi kedisi (BIS) belirlemek için sadece lisanslı olduğu tüy kategorilerinde oy verebilir.

D.9.9— Oylama

"Yarışmanın En İyisi"ni belirlemek için, hakemler madde D.9.5'e göre, tüm aday kediler için sahnede gizlice veya açıkça oy verirler.

Eğer hakem gizli bir oylama talep ederse oylama gizli kalacak.

D.9.10— Eşit sayıda oy olması durumunda, hakem kura çekerek belirlenir.

Oylar eşitse, hakemlerin isimleri küçük kağıda yazılır ve ziyaretçinin çocuğu bir sayfa alır. Çocuk tarafından ismi çıkarılan hakem, hangi kedinin en iyi olduğuna karar verecektir.

D.9.11— Yarışmanın en iyisi ve karşı cinsten yarışmanın en iyisi

Sahnede seçilen en iyi dişi kedi ve en iyi erkek kedi "Yarışmanın En İyisi" unvanına oynar.

Yetişkin bir erkek kedi (yetişkin dişi kedi) "Yarışmanın En iyisi" unvanı kazanırsa, ikincisi "Karşı Cinsten Yarışmanın En İyisi" unvanını alır. Kazanan "En İyilerin En İyisi" yarışmasına katılmak için sahnede kalır.

D.9.12— Yarışmanın en iyi kısır kedisi

Aynı prosedür kısır kediler için de geçerlidir: Birincilik için "Yarışmanın En İyi Kısır Kedi" ve ikincilik için "Karşı Cinsten Yarışmanın En İyi Kısır Kedi". Tüm kısır kediler oylamadan sonra sahneyi terk eder.

D.9.13— Yarışmanın en iyi emektar kedisi

Aynı prosedür emektar kediler için de geçerlidir: İlk olarak, en iyi emektar erkek kedi ve en iyi emektar dişi kedi seçilir. Sonra her ikisi de "Yarışmanın En İyi Emektar Kedisi" unvanı için yarışıyor. Tüm emektar kediler oylamadan sonra sahneyi terk eder.

D.9.14— Yarışmanın en iyi genç kedisi, 6-10 ay arası

Aynı prosedür 6-10 aylık genç kediler için de geçerlidir: İlk olarak, 6-10 aylık en iyi genç erkek kedi ve en iyi genç dişi kedi seçilir. Sonra her ikisi de "Yarışmanın En İyi Genç Kedisi 6-10 ay" unvanı için yarışıyor. Tüm genç kediler oylamadan sonra sahneyi terk eder.

D.9.15— Yarışmanın en iyi yavru kedisi, 3-6 ay arası

3-6 aylık yavru kediler için 6-10 aylık genç kedilerde uygulanan prosedürle aynı prosedür geçerlidir.

D.9.16— Yarışmanın en iyi batını

Hakemler BIS'e aday gösterilen batınlar arasında yarışmanın en iyi batını seçer.

D.9.17 - Özel veya tek ırk yarışmaları

Özel veya tek ırk yarışmaları ayrı kedi ırkları veya kedilerin belirli grupları için organize edilebilir.

Yarışmanın en iyisine adaylık prosedürü diğer gruplarla aynı.

Kurallara göre kazanan Best of Best'e katılabilir. — D.11 Best of Best

D.10— En iyilerin en iyisi

D.10.1— Şartlar ve önkoşullar

En iyilerin en iyisi, yalnızca tüm kategorilerde en az bir hakem varsa düzenlenebilir. "İyilerin En İyisi" yarışması sahnede veya özel çevrili bir alanda gerçekleşir. Sadece tüm kategorilerde lisanslı hakemler, tüm kategoriler arasında (UT, YUT, KT, SOKT, TS) "İyilerin En İyisi" için oy kullanma hakkına sahiptir.

Tüm tüy ve klasman kategorilerindeki (batın hariç) tüm kediler arasından sadece kazananlar son yarışması olan "İyilerin En İyisi"ne katılabilir. Yani Yarışmanın İyilerin En İyisi için yetişkinler, yavrular, gençler, kısırlar, ev kedileri ve emektarlar arasında en iyi erkek ve dişi kedi yarışır.

D.10.2-Best General, Best Suprime

Bir günlük yarışmada "Best of the Best 1" CBA ringlerin 1 ve 2 dereceleri, Best Suprime unvanı için ise Elit Ring 1 ve 2 dereceleri ile karşılaştırılır.

İki günlük yarışmada ilk gününde Best General unvanı için "En İyilerin En İyisi" nde CBA Ringin 1. ve 2. dereceleri, Elit Ringin 1. ve 2. dereceleri ile karşılaştırılır. 'En İyilerin En İyisi' yarışmasının ikinci gününde CBA Ringte 1. ve 2. dereceleri ve Elit Ringte 1. ve 2. dereceleri alan kediler ile Best General alan kediler karşılaştırılır ve böylelikle 2 günün en iyi kedisi seçilir ve Best Suprime unvanını alır.

D.10.3— Oylama

"En İyilerin En İyisi" (Best of Best) için oylama aşağıdaki şemaya göre yapılır:

En iyilerin en iyisi 1.derece (birincilik)

En iyisi 2.derece

En iyisi 3.derece

En iyisi 4.derece ve saire

Hakemler birincilik için 20 puan, ikincilik için 15 puan, üçüncülük için 10 puan ve dördüncülük için 5 puan verirler.

Puan sayısı, yarışma sekreteri veya yarışma yöneticisi tarafından nihai sonucu hesaplamak için toplanır.

D.11— Sertifikalar

D.11.1— Unvan sertifikalarının verilmesi

CBA üye kulüpleri tarafından Şampiyon/Prömiyer, Uluslararası Şampiyonu/Prömiyeri, Büyük Uluslararası Şampiyonu/Prömiyeri, Avrupa/Kontinental Şampiyonu/Prömiyeri, Büyük Avrupa/Kontinental Şampiyonu/Prömiyeri unvan sertifikaları verilir. Bu unvan sertifikaların doğru düzenlenmesinden veren kulüpler sorumludur. 'Dünya Şampiyonu/Dünya Prömiyeri Onay' formu doldurulmalı, yazdırılmalı, kulüp tarafından imzalanmalı ve taranmış şeklinde veya PDF olarak hhtp: //kedi55.com adresinde bulunan çevrimiçi forma eklenmeli. Hakemlerin orijinal sertifikaları ve değerlendirme listeleri unvan alındıktan hemen sonra kedinin bir sonraki daha yüksek klasmanda sergilenmeden önce CBA ana üye kulübüne gönderilmeli.

D.11.2— Dünya şampiyonu/Dünya prömiyeri unvan sertifikaları

Dünya şampiyonu/Dünya prömiyeri unvan sertifikaları CBA ofisi tarafından verilir.

CBA tarafından lisanslı (lisans numarası dahil) yarışmalarda elde edilen sertifikaların ve değerlendirme listelerin onaylanmış kopyaları ve yukarıdaki kurallara göre üye kulüp tarafından kulüp ofisine gönderilmeli, bunun yanı sıra Yönetim Kurulu tarafından belirlenen miktarın ödenmesini gösteren makbuz da kedi tekrar sergilenmeden önce gönderilmeli.

Yarışma lisans numaraları unvan sertifikalarına eklenir.

Eğer daha sonra ara unvanların ihlal ile verildiği ve doğru olmadığı kanıtlanırsa, Dünya Şampiyonu sertifikası iptal edilecektir.

Bölüm E — CBA-Ringin organizasyonu

— CBA-ringleri

Tüm CBA yarışmalarında aynı zamanda hem geleneksel hakemlik hem de CBA-Ringleri organize edilebilir: Yetişkin kediler için ring, kısırlar için ring (ev kedileri dahil), 3 ile 10 ay arasında yavru kedi için ring. Yarışmada bulunan tüm kediler CBA-Ringe katılabilir.

E.1.1— Yetişkin kediler için ring

10 aydan büyük olan tüm kediler ring sırasında ırk, renk, klasman ve cinsiyetlerine bakılmaksızın değerlendirilir ve hakem 1'den 10'a kadar derece verir.

E.1.2— Kısır kediler için ring

Tüm kısır kediler (ev kedileri dahil) ring sırasında ırk, renk, klasman ve cinsiyetlerine bakılmaksızın değerlendirilir ve hakem 1'den 10'a kadar derece verir.

E.1.3— Yavru kediler için ring

3 ile 10 ay arasında tüm yavru kediler (10 ay doldurmuş olanlar hariç) ring sırasında ırk, renk, klasman ve cinsiyetlerine bakılmaksızın değerlendirilir ve hakem 1'den 10'a kadar derece verir.

E.2— CBA-Ring'te sadece tüm ırklar için lisanslı hakemler

Sadece tüm ırklar için lisanslı olan hakemler CBA-Ring'te hakemlik yapabilir.

E.3— Derece (unvan) verilmesi ve katılımcı sayısı

E.3.1— Maksimum 10 katılımcıya derece (unvan) verilebilir

Bir ringe en az 4 kedi katılmalıdır. Dereceler en fazla 10 katılımcıya verilir.

4 katılımcı varsa, 2 derece verilir. 6 katılımcı varsa, 3 derece verilir.

8 katılımcı varsa, 4 derece verilir vb.

Eğer 20 veya daha fazla katılımcı varsa, en iyi kedilere 10 derece verilir.

E.3.2— CBA-Ringin Bölünmesi

Katılımcı sayısı 39'dan azsa (39 dahil), ring bölünemez.

Katılımcı sayısı 39'dan fazla ise, ring iki bölüme bölünebilir, ancak ringin ikinci bölümünde en az 4 katılımcı bulunmalıdır. Bölünme durumunda, en iyi kediler E.3.1. maddesine göre sıralanır. Ringlere bölünmesi gönüllüdür.

E.4— Elit-Ring

E.4.1— Elit - Ring'e katılımı

CBA Ring'te 1. veya 2. dereceyi alan kediler (yetişkinler ve kısırlar), CBA'nın yıllık Elit-Ring'e katılma hakkına sahiptir. Eğer CBA-Ring E.3.2 maddesi uyarınca bölünmüşse, sadece ringin her bir bölümünün kazananı (birincilik alan) Elit Ring'e katılabilir.

E.4.2— Elit - Ring bir yılda sadece bir kez bir kulüpte

CBA Elit Ring, her ülkede yılda sadece bir kez bir kulübün lisanslı uluslararası yarışmasında veya Dünya yarışmasında organize edilebilir.

E.4.3— Elit - Ring organizasyonu için başvuru

Elit Ring'i organize etme izni Lisans Yöneticisi tarafından verilir.

E.4.4— Katılma hakkını onaylayan belgeler gereklidir

Kedilerin CBA Elit-Ring'e katılması için kedi sahiplerinin CBA Ring'te derece kazandıklarını ispatlayan CBA kulüpleri veya CBA ile işbirliği anlaşması olan kulüpler tarafından onaylanmış orijinal belgeleri veya kopyaları sunmaları gerek.

E.4.5— En az tüm ırklar için lisanslı 1 hakem gerekli

CBA tarafından lisanslı en az bir hakem Elit-Ring değerlendirmek için gereklidir, ancak organizatörlerin talebi üzerine, tartışmalı konular ortaya çıktığında destekleyici olacak CBA veya başka bir Derneğin ikinci bir hakemin olması mümkündür.

E.4.6— Elit-Ring unvanı

Elit-Ring'te 1. derece (birinciliği) kazanan "ELITE CBA" unvanını alır.

Bu unvan CBA tarafından kaydedilmeli ve kedinin tüm yavru ve torunlarının seceresinde belirtilmelidir.

E.4.7— Ödül sayısı

-Ringteki maksimum ödül sayısı, toplam katılımcı sayısına bakılmaksızın 10'dur. Kediler, E.3.1. maddesine uyarınca CBA-Ring'ine göre sıralanır.

E.4.8— Elit Ringin katılımcı sayısı

Her Elit-Ring'te en az 4 katılımcı bulunmalıdır.

E.4.9— Katılan kedi sayısı 39'dan fazla ise Elit-Ring bölünebilir

Elit Ring'deki katılımcı sayısı 39'dan fazla ise, CBA-Ring gibi bölünebilir, ancak ikinci bölümdeki katılımcı sayısı 4'ten az olmamalı. Aksi takdirde yetişkin ve kısır kediler bir ringde birlikte yarışacak.

Part F - CBA'nın diğer yarışmaları

F.1 — "İstanbul'un En İyi Kedisi"

CBA her yıl "İstanbul'un En İyi Kedisi" yarışmasını düzenliyor. Yarışma tanımı ve kuralları uluslararası yarışmanınki ile aynıdır ve kazananlar CBA derecelendirmesine katılırlar.

F.2 — "CBA'nın En İyi Kedisi"

"CBA'nın En İyi Kedisi" yılda bir kez düzenlenen ana yarışmadır. "CBA'nın En İyi Kedisi" yarışmasına katılan kediler, CBA derecelendirme sisteminde elde ettikleri sonuçlardan çift puan kazanırlar. Yarışmanın hangi kulübün düzenleneceğine ilişkin karar Genişletilmiş Kurul'un genel toplantısında basit bir oylama ile alınır.

Bölüm G — Kuralların ihlali durumunda sorumluluk

G.1— Disiplin yaptırımları

Kuralların ihlali durumunda, organizatör-kulübüne disiplin yaptırımları uygulanabilir (sözlü bir uyarıdan başlayarak üyeliğin geçici olarak askıya alınması veya kulübün veya hakemin CBA'dan çıkarılmasına kadar).

Yaptırımlar Genişletilmiş Kurul tarafından seçilir ve CBA Yönetim Kurulu tarafından onaylanır.

G.2— Para cezası

Kuralların ihlali durumunda disiplin yaptırımlarına ek olarak para cezası da verilebilir.

G.3— Sorumluluk hiyerarşisi

İlk sorumlusu organizatör-kulüptür, ondan sonra yarışma yöneticisi, daha sonra da ortak organizatör ve hakem yer alır.

G.4 - Kulüplerin web sitelerinde yarışma kurallarının yayınlanması.

Tüm CBA kulüpleri sadece tam yarışma kurallarını yayınlayabilir. Sadece alıntı veya ayrı parçaların yayınlanmasına izin verilmez. CBA, CBA resmî web sitesine bir linkin koyulmasını önermektedir.

Ek 1 — Kıtasal alanlar ve bölgeler

Rusya Federasyonu'nun bölgeleri

1

Merkez Federal Bölgesi

Avrupa kıtasal bölgesi

Moskova bölgesi (Moskova)

Belgorod bölgesi (Belgorod)

Bryansk bölgesi (Bryansk)

Vladimir bölgesi (Vladimir)

Voronej bölgesi (Voronej)

İvanovo bölgesi (İvanovo)

Kaluga bölgesi (Kaluga)

Kostroma bölgesi (Kostroma)

Kursk bölgesi (Kursk)

Lipetsk bölgesi (Lipetsk)

Orel bölgesi (Orel)

Ryazan bölgesi (Ryazan)

Smolensk bölgesi (Smolensk)

Tambov bölgesi (Tambov)

Tver bölgesi (Tver)

Tula bölgesi (Tula)

Yaroslavl Bölgesi (Yaroslavl)

2

Kuzeybatı Federal Bölgesi

Avrupa ve Asya kıtasal bölgesi

Leningrad bölgesi (St.

Petersburg)

Karelya Cumhuriyeti (Petrozavodsk)

Komi Cumhuriyeti (Sıktıvkar)

Arhangelsk bölgesi (Arhangelsk)

Vologda bölgesi (Vologda)

Kaliningrad bölgesi

(Kaliningrad)

Murmansk bölgesi (Murmansk)

Novgorod bölgesi (Novgorod)

Pskov bölgesi (Pskov)

Nenets özerk okrugu (Narian-Mar)

3

Güney Federal Bölgesi

Avrupa kıtasal bölgesi

Rostov bölgesi (Rostov-na-Donu)

Adıge Cumhuriyeti (Maykop)

Dağıstan Cumhuriyeti (Mahaçkale)

İnguşetya Cumhuriyeti (Magas)

Kabardey-Balkar Cumhuriyeti

(Nalçik)

Kalmıkya Cumhuriyeti (Elista)

Karaçay-Çerkesya Cumhuriyeti

(Çerkessk)

Kuzey Osetya Cumhuriyeti

(Vladikavkaz)

Çeçen Cumhuriyeti (Grozniy)

Krasnodar bölgesi (Krasnodar)

Stavropol krayı (Stavropol)

Astrahan bölgesi (Astrahan)

Volgograd bölgesi (Volgograd)

4

Volga Federal Bölgesi

Avrupa ve Asya kıtasal bölgesi

Nijniy Novgorod bölgesi (Nijniy Novgorod)

Başkurdistan Cumhuriyeti (Ufa)

Mari El Cumhuriyeti (Yoşkar-Ola)

Mordovya Cumhuriyeti (Saransk)

Tataristan Cumhuriyeti (Kazan)

Udmurtya Cumhuriyeti (İjevsk)

Çuvaşya Cumhuriyeti (Şupaşkar)

Kirov bölgesi (Kirov)

Orenburg bölgesi (Orenburg)

Penza bölgesi (Penza)

Perm krayı (Perm)

Samara bölgesi (Samara)

Saratov bölgesi (Saratov)

Ulyanovsk bölgesi (Ulyanovsk)

5

Ural Federal Bölgesi

Asya kıtasal bölgesi

Kurgan bölgesi (Kurgan)

Sverdlovsk bölgesi

(Yekaterinburg)

Tümen bölgesi (Tümen)

Çelyabinsk bölgesi (Çelyabinsk)

Hantı-Mansi özerk okrugu (Hantı-

Mansiysk)

Yamal-Nenets özerk okrugu

6

Sibirya Federal Bölgesi

Asya kıtasal bölgesi

Novosibirsk bölgesi

(Novosibirsk)

Altay Cumhuriyeti (Gormo-Altaysk)

Altay krayı (Barnaul)

Buryatya Cumhuriyeti (Ulan-Ude)

Tuva Cumhuriyeti (Kızıl)

Hakasya Cumhuriyeti (Abakan)

Krasnoyarsk krayı (Krasnoyarsk), Evenki özerk okrugu ve Taymır özerk okrugu de dahil

Irkutsk bölgesi (Irkutsk), Ust-Ordınski Buryat özerk okrugu (Ust-Ordynsky) dahil

Kemerovo bölgesi (Kemerovo)

Omsk bölgesi (Omsk)

Tomsk bölgesi (Tomsk)

Trans-Baykal krayı (Çita), Çita bölgesi (Çita) ve Agin Buryat özerk okrugu (Aginsk) dahil

7

Uzak Doğu Federal Bölgesi

Asya kıtasal bölgesi

Habarovsk krayı (Habarovsk)

Saha Cumhuriyeti (Yakutsk)

Primorski krayı (Vladivostok)

Amur bölgesi (Blagoveşçensk)

Kamçatka krayı (Petropavlovsk-Kamçatsk), Kamçatka bölgesi ve Koryak özerk okrugu (Palana) dahil

Madagan bölgesi (Madagan)

Sahalin bölgesi (Yujno -

Sahalinsk)

Çukotka özerk okrugu (Anadır)

Yahudi özerk bölgesi

(Birobican)

bölge... vali ve bölgesel mevzuatı olan bir idari birimi

kray... bir kaç bölgeyi barındıran bir idari birimi okrug... bölge gibi genellikle etnik azınlığın yaşadığı bir idari birimi

Kapital (idari merkez) parantez içinde yazılmıştır.

ABD'nin bölgeleri

1

The North-East: Kuzeydoğu

Kuzey Amerika kıtasal bölgesi

ME - Maine (Augusta)

NH - New Hampshire (Concord)

VT - Vermont (Montpelier)

MA - Massachusets (Boston)

CT - Connecticut (Hartford)

RI - Rhode Adası (Providence)

2

The Middle Atlantic (Orta Atlantik)

Kuzey Amerika kıtasal bölgesi

NY - New York (Albany)

NJ - New Jersey (Trenton)

PY - Pensilvanya (Harrisburg)

DE - Delaware (Dover)

DC - Washington D.C.

MD - Maryland (Annapolis)

3

The South 1 (Güney 1)

Kuzey Amerika kıtasal bölgesi

VA - Virginia (Richmond)

KY -Kentucky (Frankfort)

TN - Tennessee (Nashville)

NC - Kuzey Karolina (Roller)

SC - Güney Karolina (Kolombiya)

GA - Giorgia (Atlanta)

FL - Florida (Tallahassee)

AL - Alabama (Montgomery)

4

The South 2 (Güney 2)

Kuzey Amerika kıtasal bölgesi

MS - Mississippi (Jackson)

AR - Arkansas (Little Rock)

LA - Louisiana (Baton Rouge)

MO - Missouri (Jefferson City)

TX - Teksas (Austin)

5

The Midwest (Orta Batı)

Kuzey Amerika kıtasal bölgesi

OH - Ohayo (Columbus)

MI - Michigan (Lansing)

IN - Indiana (Indianapolis)

WI - Wisconsin (Madison)

IL - Illinois (Springfield)

MN - Minnesota (Saint Paul)

IA - Iowa (Des Moines)

ND - Kuzey Dakota (Bismarck)

SD - Güney Dakota (Pierre)

NE - Nebraska (Lincoln)

6

The South-West (Güneybatı)

Kuzey Amerika kıtasal bölgesi

NM - New Mexico (Santa Fe)

AZ - Arizona (Phoenix)

NV - Nevada (Carson City)

OK - Oklahoma (Oklahoma City)

KS - Kansas (Topeka)

7

The West (Batı)

Kuzey Amerika kıtasal bölgesi

CO - Colorado (Denver)

WY - Wyoming (Cheyenne)

MT - Montana (Helena)

UT - Utah (Salt Lake City)

CA - Kaliforniya (Sacramento)

ID - Idaho (Boise)

OR - Oregon (Salem)

WA - Washington (Olympia)

AK - Alaska (Juneau)

HI - Hawaii (Honolulu)

Kapital (idari merkez) parantez içinde yazılmıştır.

Brezilya'nın bölgeleri

1

Region 1 Bölge 1

Güney Amerika kıtasal bölgesi

AM—Amazonas (Manaus)

AC — Acre (Rio Branco)

RO —Roraima (Boa Vista)

RR - Rondonia (Porto Velho)

2

Region 2 Bölge 2

Güney Amerika kıtasal bölgesi

AP —Amapa (Makapa)

PA —Para (Belem)

MT - Mato Grosso (Cuiaba)

3

Region 3 Bölge 3

Güney Amerika kıtasal bölgesi

MA —Maranhão (San Luis)

CE —Ceará (Fortaleza)

RN - Rio Grande do Norte (Natal)

PB — Paraíba (João Pessoa)

PE —Pernambuco (Recife)

AL —Alagoas (Maceió)

SE —Sergipe (Aracaju)

PI — Piaui (Teresina)

4

Region 4 Bölge 4

Güney Amerika kıtasal bölgesi

BA —Bahía (Salvador)

TO —Tocantins (Palmas)

5

Region 5 Bölge 5

Güney Amerika kıtasal bölgesi

MG - Minas Gerais (Belo -

Horizonte)

ES - Espírito Santo (Vitoria)

RJ - Rio de Janeiro (Rio de

Janeiro)

6

Region 6 Bölge 6

Güney Amerika kıtasal bölgesi

Brezilya Federal Bölgesi

(Brasilia)

GO — Goiás

MS - Mato Grosso do Sul (Campo-

Grande)

SP - Sao Paulo (Sao Paulo)

7

Region 7 Bölge 7

Güney Amerika kıtasal bölgesi

PR — Paraná (Curitiba)

SC - Santa Catarina

(Florianópolis)

RS - Rio Grande do Sul (Porto -

Alegre)

Kapital (idari merkez) parantez içinde yazılmıştır.

Avustralya'nın bölgeleri

1

Queensland (Brisbane) — QLD

Avustralya kıtasal bölgesi

2

Yeni Güney Galler (Sidney) — NSW

Avustralya Başkent Bölgesi

(Canberra) — ACT

Jervis Körfezi Bölgesi (Kanberra) - JBT

Avustralya kıtasal bölgesi

3

Kuzey Bölgesi (Darwin) — NT

Avustralya kıtasal bölgesi

4

Batı Avustralya (Perth) — WA

Avustralya kıtasal bölgesi

5

Güney Avustralya (Adelaide) — SA

Avustralya kıtasal bölgesi

6

Victoria (Melbourne) — VIC

Avustralya kıtasal bölgesi

7

Tazmanya (Hobart) — TAS

Avustralya kıtasal bölgesi

Kapital (idari merkez) parantez içinde yazılmıştır.

Güney Afrika'nın bölgeleri

Güney Afrika eyaletleri olan bir cumhuriyettir.

1

Region Westrn Cape Batı Kap Bölgesi

Afrika kıtasal bölgesi

Batı Kap eyaleti (Cape Town)

2

Region Eastern Cape Doğu Kap Bölgesi

Afrika kıtasal bölgesi

Doğu Kap eyaleti (Bisho)

3

Region Kwazulu/Natal Kwazulu/Natal bölgesi

Afrika kıtasal bölgesi

Kwazulu-Natal eyaleti (Pietermaritzburg)

4

Region 4 Bölge 4

Kuzey Kap eyaleti (Kimberley)

Free State (Bloemfontein)

Afrika kıtasal bölgesi

5

Region 5 Bölge 5

Afrika kıtasal bölgesi

Kuzeybatı eyaleti (Mafeking) 1)

Gauteng eyaleti (Pretoria)

Mpumalanga eyaleti (Nelspruit)

Limpopo eyaleti (Polokwane) 2)

Kapital (idari merkez) parantez içinde yazılmıştır.

1)

Mabato, Bantustan Bophuthatswana'nın eski başkenti, Güney Afrika Cumhuriyeti ile yeniden birleşmesinden bu yana Mafeking şehrinin bir parçasıdır.

2)

Polokwane eskiden Peterburgdu.

2002 yılında, önceki bölünme politikasını anımsatan şehirler ülke genelinde yeniden adlandırıldı.